ODPOVĚĎ:

Právní úprava tedy zajišťuje poškozeným zaměstnancům aktualizaci resp. valorizaci jejich průměrného výdělku před vznikem škody s ohledem na obecný mzdový vývoj v ČR. Zmocnění pro tento postup je zakotveno v § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zákoník práce tedy obsahuje přímo zmocnění pro vládu, aby vzhledem ke změnám, které nastanou ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů toto upravila nařízením vlády Poslední valorizace byla k 1. lednu 2018 na základě nařízení vlády č. 406/2017 Sb. Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě (již dříve) zvýšený podle pracovněprávních předpisů se zvyšoval o 3,5 %.

Bližší informace k připravované novele zákoníku práce najdete zde

Zpět na seznam zodpovězených dotazů