První témata, kterými se komise zabývala, byla spíše okrajová: dřívější odchod do penze pro fyzicky namáhavé profese nebo narovnání rozdílů v důchodech vdovců a vdov. V pátek se sešla komise již pošesté, aby navrhla ministryni Maláčové dorovnání nižších penzí u těch, kteří se starají o děti či blízké. “Tato témata jsme uzavřeli, teď se budeme věnovat koncepčním změnám,” říká Nerudová.

Jak na tom jsme s genderovou spravedlností v důchodovém systému v porovnání s jinými evropskými zeměmi?

Jsme na opačném konci spektra, než genderově spravedliví lídři, tedy severské státy v čele se Švédskem. Podle všech statistik OECD, které se týkají zastoupení žen ve vládě či v exekutivních pozicích nebo genderové mzdové mezery, jsme opravdu na opačné straně. Možná třetí nejhorší od konce, záleží, na který typ statistik se díváte.

Je to jedním z důvodů, proč se Komise pro spravedlivé důchody začala zabývat nejprve tímto tématem a nezačala od těch všeobecných, jako je třeba zahájení debaty o důchodové reformě?

Zde je několik důvodů. Prvním z nich je ten, že toto téma rezonovalo napříč politickými stranami. Všechny politické strany se shodovaly, že je třeba v důchodovém systému tuto věc začít nějak řešit. Druhý důvod je ten, že situací nerovných důchodů se velmi dlouho nikdo nezabýval, proto se řeší nyní přednostně. Vyžaduje totiž velmi rychlé řešení. Za třetí systémové změny důchodového systému samozřejmě vyžadují daleko větší přípravu a delší diskusi. I proto jsme předřadili téma genderu před ostatní.

Nicméně blok takzvaných “předřazených témat” jste na posledním jednání komise uzavřeli?

Víceméně ano. Nyní se chystáme na systémové změny. U některých témat vyvstaly v průběhu diskuze požadavky na doplňkové studie. Takže některá témata se ještě na program jednání komise vrátí. Je například potřeba zjistit, jak fungují návrhy legislativně. Nicméně zásadní věci přijdou v říjnu na první jednání.

Dříve jste uvedla, že témata řadíte i podle toho, jak se dalo předpokládat, že na nich naleznete shodu. Lze tedy říct, že nyní začne diskuze nad tématy, u kterých bude těžší se dohodnout?

Samozřejmě. Čím koncepčnější návrh změny je, tím dalekosáhlejší dopady má. Navíc každý má na danou problematiku svůj pohled. Ale znovu opakuji, že bych byla ráda, abychom se vyvarovali chybě, ke které docházelo posledních 30 let. Tou je to, že se vymyslel perfektní návrh reformy, který byl teoreticky zvládnutý, ale potom se u něj nenašla politická shoda či se našla shoda pouze dočasná, která opadla po dalších volbách. Takovým příkladem je nepovedená reforma druhého pilíře.

Úspěšné koncepční reformy byly provedeny v zemích, kde byla vysoká důvěra lidí ve stát a kde reformu akceptovala občanská společnost. Česká republika dle mého názoru není v pozici, kdy bychom mohli dělat zásadní změny, u kterých by opoziční strany hlásaly, že jakmile se po volbách dostanou do vlády, zruší je. Zcela zásadní je, aby po třiceti letech našly strany vůli dohodnout se na změně. Problém není v neschopnosti nalézt technické řešení problému, ale v neschopnosti a neochotě nalezení širšího politického konsenzu.

Je to vůbec reálné? Najít shodu u všech politických stran?

Musíme se o to pokusit. Pokud se nebudeme ani snažit, problém nevyřešíme určitě. Systém je potřeba přizpůsobit potřebám jednadvacátého století.

Máte ze šesti jednání, která komise již měla, pocit, že byli všichni napříč politickým spektrem v jednání alespoň konstruktivní, aby návrhy pouze nekritizovali?

Ano. Mám takový pocit. Nikdo se nesnažil všechno blokovat. I dnešní (páteční – pozn. red.) jednání ukazuje, že politici mají snahu problémy řešit. Samozřejmě, že budeme muset ještě probrat technické detaily, ať už v koaliční radě, vládě či Poslanecké sněmovně.

Nicméně napříč politickým spektrem panuje třeba shoda, že téma pečujících osob je tak zásadní, že je potřeba ho řešit. Takže se do dalšího jednání posunuly oba dva naše návrhy. Zástupci poslaneckých a senátorských klubů nevyloučili, že budou podporovat obě dvě naše opatření, a to z důvodu, že se do jisté míry doplňují. Takže podle mě politická shoda na věcech, které se budou dále projednávat, tady je.

Zdroj: www.ihned.cz

-lhe-