Nyní je základní sazba DPH 20 procent a snížená deset procent. O novele zákona o DPH ještě bude jednat parlament. Zajímavostí je, že jednotnou sazbu DPH z členských zemí EU používá jen Dánsko.

Peníze, které stát na změně sazby DPH inkasuje, mají podle koaliční dohody zaplatit velkou důchodovou reformu. Mají nahradit výpadek ve výběrech státu způsobený odklonem peněz do nově zavedených soukromých penzijních fondů. Agentura ČTK ke zprávě uvedla, že změny DPH dopadnou nejvíce na důchodce a nízkopříjmové domácnosti s dětmi. Těm by ale měl stát následně dopady změn DPH nahradit valorizací důchodů a sociálními dávkami. Návrhy má podle materiálu předložit ministerstvo práce a sociálních věcí, schválený materiál ale již obsahuje zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě u daně z příjmů fyzických osob o 1800 korun ročně, tedy o 150 korun měsíčně.

Životní náklady důchodců by se měly v roce 2012 zvýšit podle propočtů ministerstva financí o téměř dvě procenta, měsíčně o 313 korun. Nízkopříjmovým domácnostem by měly životní náklady měsíčně stoupnout o 263 korun, tedy o 1,87 procenta. V příštím roce by měly životní náklady kvůli změně DPH stoupnout všem skupinám domácností. Naopak v roce 2013 by měly náklady růst pouze důchodcům a nízkopříjmovým domácnostem s dětmi. Ostatním by měly mírně klesnout.

Změny DPH však ve svých rozpočtech pocítí i obce a ministerstva. Největší dopady se očekávají u výdajů na městskou dopravu, opravy bytového fondu, svozu odpadů a příspěvků na provoz zřizovaných organizací (například škol, školních jídelen a knihoven), kde se změna týká zejména zvýšení cen vodného, dodávek tepla a potravin pro školní jídelny. ČTK uvedla, že větší města odhadují zvýšení výdajů kvůli změnám DPH v řádu do deseti milionů korun. Schválený materiál rovněž počítá se změnou zákona o rozpočtovém určení daní, který rozděluje krajům 8,92 procenta a obcím 21,4 procenta z celostátního hrubého výnosu sdílených daní. Od roku 2012 by se přitom v případě obcí měl tento podíl u DPH snížit na 19,93 procenta a od roku 2013 na 19,90 procenta. Podíl krajů klesne ze současných 8,92 procenta a na 8,29 procenta a následně na 8,28 procenta.

Změna rozpočtových pravidel tak podle ministerstva financí zajistí, aby zvýšený příjem z DPH byl započítáván do výpočtu stavu důchodového účtu, jehož přebytky se převádějí na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu. Po změnách se předpokládá, že státní rozpočet získá na DPH příští rok navíc 21,3 miliardy korun a v roce 2013 pak 22,5 miliardy korun.

-pda-