Svaz průmyslu a dopravy ČR je signatářem Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a ten byl spoluvyhlašovatelem prvního ročníku Společnost přátelská k zaměstnávaní osob 55+. Hlavním cílem bylo ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu, případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Účastníci soutěže mohly být jak podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa tak i neziskové organizace.

Společnosti, které se do soutěže přihlásily, musely splnit dvě podmínky – historie, existence společnosti 1 rok a déle a sídlo společnosti nebo její pobočky se nachází na území Královéhradeckého kraje.
medaile 55

Přínos soutěže je jednak ve zvýšení image a prestiže vítězných společností, tak v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokáží pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace.Více informací o oceněných zde.

Více informací o oceněných zde.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit