10. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní
 
 
 
 

Zlatý řez v architektuře nebo programování 6osých robotů. To jsou některá z témat dílčích projektů, které realizovali žáci středních škol ve spolupráci s akademickými pracovníky VŠPJ během školního roku 202/2021 v rámci projektu Nadaní studenti. Vyhodnocení...

9. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Poptávka po kancelářských prostorách je stále pod hodnotami let před krizí, nicméně aktivita na trhu v poslední době roste. Zatím ne natolik, aby opodstatnila růst cen nájmů, který by byl vzhledem ke zdražení stavebních materiálů potřeba, ale do budoucna lze očekávat, že poroste...

8. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Bez kvalitních zaměstnanců, kteří dokážou kriticky myslet a sami přicházet s novými nápady, se úspěšná firma neobjede. Vědí to i v jihomoravské Fosfě. Průběžné vzdělávání lidí tvoří důležitou část firemní DNA. Proto už v roce 2009 firma založila Fosfa Academy. Jejím patronem se stal uznávaný ekonom...

7. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Projekty na podporu celoživotního vzdělávání už v Česku fungují. Například společnost IBM pracuje v tuzemsku na dvou programech, které dospělým i studentům pomáhají získat lepší kvalifikaci.

Z horníka třeba datovým analytikem. I takovou kariérní změnu umožňuje lidem platforma celoživotního...

6. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Vůbec poprvé se olomoucké hejtmanství rozhodlo ocenit ty, jež se chovají společensky odpovědně. Soutěž byla určená organizacím jak podnikatelského, tak i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v prostorách olomoucké Pevnosti...

2. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

V rámci projektu Kompetence 4.0 byla zpracována Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce, která je jedním z východisek pro Metodiku mapování budoucích kompetencí trhu práce. Uvedený podklad podrobně analyzuje zahraniční studie a trendy na trhu práce, jejichž těžištěm je sledování dopadů...

2. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar byl zvolen viceprezidentem Konfederace evropského podnikání BusinessEurope. Funkce se ujme v lednu příštího roku. BusinessEurope je největším evropským zaměstnavatelským svazem.

Do funkce Špicara nominovalo prezidium Svazu průmyslu...

1. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Projekt Do praxe bez bariér je naše srdcová záležitost, s jehož realizací jsme začali na podzim roku 2018. Hlavním cílem je zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji...