22. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Dne 17. prosince 2021 uplynula transpoziční lhůta směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatelů“). Transpoziční legislativu se však v minulém volebním období přes opakované...

21. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

ArcelorMittal Tubular Products Karviná investuje v posledních třech letech do vzdělávání svých zaměstnanců zhruba 2 miliony korun ročně.

Společnost vyrábějící podélně svařované ocelové tenkostěnné trubky a profily každý rok proškolí všech svých 260 zaměstnanců. Kromě povinného vzdělávání jim...

17. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Česká republika nestihla do určeného termínu (17. prosince) převést evropskou směrnici o ochraně osob, které oznamují porušení práva na pracovišti, do svého právního řádu. Musejí se firmy, kterých se ochrana oznamovatelů týká, obávat pokut?

Whistleblowing znamená, že zaměstnanec firmy upozorní...

15. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Online konference Průmysl 4.0 - Příklady dobré praxe, kterou pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR, představila moderní a inovativní projekty digitální transformace firem. Příklady vybraných projektů mohou inspirovat a motivovat firmy ke sledování trendů a zavádění moderních technologií a prvků...

13. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Zlepšování spolupráce středních škol a firem v Jihomoravském kraji bylo hlavním tématem konference Kariérko na Moravě, která se uskutečnila 22. září v Brně. Stovka účastníků si vyslechla diskusní příspěvky ředitelů středních škol i personalistů jihomoravských firem.

K lepšímu uplatnění...

13. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Integrovaná střední škola automobilní přinesla auto-moto nadšencům všech věkových kategorií přehlídku nových vozidel, moderní stavební a zemědělské techniky, mobilní laboratoř Škoda Auto EDU.LAB, ukázku akrobatické jízdy na motorce a mnoho dalšího spojeného s tématem automobilismu. Autosalon...

13. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil pro zaměstnavatele shrnutí hlavních opatření, která platí v souvislosti s povinným testováním ve firmách. Přináší odpovědi na nejčastější otázky, které můžou zaměstnavatelé i zaměstnanci při testování v podnicích řešit.

Dokument, který Svaz průmyslu a dopravy...

10. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Ve středu 24. listopadu 2021 bylo podepsáno memorandum o spolupráci vzdělávacích organizací Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, které společně propojí portál Education jobs.


VIM – Vzdělávací institut pro Moravu a Vysočina Education navázaly dlouhodobé partnerství. Prvním projektem je...