16. únor 2021
/  Kategorie: Ostatní

Ze zřejmých důvodů nemohli organizátoři, mezi které patří i Svaz průmyslu a dopravy ČR, zorganizovat tradiční Burzu práce a vzdělání v Šumperku spolu s Živou knihovnou povolání. Burza má každoročně za cíl seznámit návštěvníky zábavným a naučným způsobem s místními firmami a spolupracujícími...

15. únor 2021
/  Kategorie: Ostatní

Další ze série diskusních fór, tentokrát na téma Exekuce, uspořádal Svaz průmyslu a dopravy 17. 12. 2021. On-line akce se konala s cílem seznámit účastníky s novinkami v legislativní oblasti a diskutovat jejich dopady do praxe.

Mezi prezentovanými a diskutovanými tématy byly mj. povinnosti a...

15. únor 2021
/  Kategorie: Ostatní

Konec roku 2020 nebyl zaměřen na bilancování, nýbrž na budoucnost. Platilo to alespoň o Svazem průmyslu a dopravy iniciovaném on-line kulatém stole s názvem Vize a priority Olomouckého kraje v oblasti regionálního rozvoje.

Účelem kulatého stolu bylo představení vizí a rozvojových priorit nového...

15. únor 2021
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu vyjednal s ministerstvem zdravotnictví podporu testování zaměstnanců na Covid-19 ve firmách a způsob úhrady tohoto testování. Pro úhradu testování ze zdravotního pojištění musí poskytovatel zdravotních služeb splňovat sedm podmínek. Je také možné, aby testování probíhalo přímo ve...

12. únor 2021
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu posílil svoji činnost v oblasti digiální ekonomiky. „Čím dál více procesů se přesouvá do online světa. Firmy, které se na to připravily, vyjdou z krize jako vítězové,“ říká ředitel nového Útvaru pro digitální ekonomiku a technologie Svazu průmyslu a dopravy Ondřej Ferdus. Ten ve Svazu...

10. únor 2021
/  Kategorie: Ostatní

Statisícům Čechů, kteří se v minulých letech dostali do dluhové pasti, může dát dnes Poslanecká sněmovna naději. Část opozice si vynutila, aby se zákonodárci mimořádně sešli kvůli druhému projednání novel exekučního řádu a insolvenčního zákona. Odsouvat změny v exekucích a procesu oddlužení je...

9. únor 2021
/  Kategorie: Ostatní

Na základě sdělení MZV oznamujeme, že žadatelé, kteří budou podávat žádosti o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec na Filipínách, budou s účinností ode dne 1. března 2021 podávat tyto žádosti výlučně ve vízovém centru, nacházejícím se na následující adrese: Mezzanine...

8. únor 2021
/  Kategorie: Ostatní

Společně s partnerským Světem techniky jsme nechtěli porušit tradici rotace akce, která prezentuje obory na trhu práce žákům 8. a 9. tříd, v termínech září – leden. Vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli pro variantu natočení videí, která budou po sestříhání poslána...