3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Točák v Šumperku patřil v sobotu 12. září tradiční akci Den řemesel, kterou pořádá ve spolupráci s významným místním zaměstnavatelem firmou Pars nova Střední škola železniční, technická a služeb. Prezentace řemeslným oborů opět vzbudila mimořádný zájem veřejnosti, malí i velcí návštěvníci si...

3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Tato celoroční série akcí na podporu kariétového poradenství pro ZŠ byla přerušena kvůli první i aktuálně druhé vlně koronavirové epidemie. Ve sledovaném období se alespoň 3.9. uskutečnilo vyhlášení soutěže Řemeslo doma, která reagovala na přerušení klasických TECHNOhrátek kvůli koronaviru. Soutěž...

3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 2. listopadu znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory řešil především aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru. Prezident Svazu Jaroslav Hanák zopakoval dlouhodobý požadavek Svazu na zjednodušení stavebního zákona, bez něhož bude...

29. říjen 2020
/  Kategorie: Ostatní

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU – OSHA vyhlašuje od října 2020 novou kampaň na téma „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Enterprise Europe Network uspořádal 22. října online seminář. Zaměřil se na homeoffice...

29. říjen 2020
/  Kategorie: Ostatní

V Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji se zástupci firem setkali s vedoucími představiteli regionálních Inspektorátů práce. Podnikatelé diskutovali s inspektory o problematice BOZP, řešili situaci kolem Covid-19 v podnicích a také kontrolní činnost, na kterou se inspektoráty v následujících...

29. říjen 2020
/  Kategorie: Ostatní

Pro olomoucké a pardubické regionální zástupce byl červen a červenec ve znamení návratu do starých kolejí. V Olomouci se na konci června podařilo uspořádat kulatý stůl za účasti významných firem a hostů na téma dobré firemní praxe v době koronavirové. Podniky na něm sdílely své zkušenosti, potřeby...

29. říjen 2020
/  Kategorie: Ostatní

Nové Junior centrum excelence mají od března k dispozici žáci a pedagogové Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Jedná se o první školu nejen v kraji, ale v celé republice, která disponuje podobným centrem. Unikátní zařízení zlepší středoškolskou výuku v oblasti...

29. říjen 2020
/  Kategorie: Ostatní

Pokud ve vaší společnosti není možné, aby zaměstnanci pracovali z domova, připravili jsme přehled doporučení, jak je chránit před nákazou koronavirem na pracovišti. Otázky a odpovědi vycházejí z rozhovoru s Matyášem Fošumem, vedoucím oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele...