23. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Spousta firem musela v letošním roce kromě obvyklých každodenních problémů ještě čelit následkům pandemie covid-19, přesto se našly podniky, které se rozhodly udělat pro bezpečnost svých zaměstnanců na pracovištích něco navíc nad rámec zákonem stanovených povinností, což stvrzuje udělení osvědčení...

13. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

V dostupnosti komunikace s úřady na dálku nepatří Česko v Evropě mezi přeborníky. Současná pandemie nemoci covid-19 ale ukázala, jak praktické to může být. Většímu rozšíření těchto služeb pomůže především zákon o právu na digitální služby, takzvaná digitální ústava, která má být plně funkční do...

11. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí s tím, aby poslanecká sněmovna projednávala novelu insolvenčního zákona ve stavu legislativní nouze. Přestože nejde o návrh, který by neprodleně reagoval na aktuální epidemiologickou či ekonomickou situaci, navrhovaná novela neprošla řádným mezirezortním...

10. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zrevidovaly pro zaměstnavatele souhrn hygienických doporučení, aby mohli zajistit svým zaměstnancům na pracovištích maximální bezpečí. Nákaza pracovníků a karantény enormně oslabují činnost a...

6. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Ke zvládání epidemie Covid-19 v Česku má přispět i nově utvořená poradní skupina ministerstva zdravotnictví. Nově vzniklý vnitrorezortní orgán bude tvořený politiky i odborníky z praxe, své místo v něm budou mít také zástupci zaměstnavatelů včetně Svazu průmyslu a dopravy. Po jednání s ministrem...

4. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR pomáhají školám a rodičům zvládnout distanční vzdělávání v době, kdy jsou školy zavřené. Do budoucna ale české školství potřebuje systémové změny, ať už jde o vybudování dostatečně kapacitního připojení škol k internetu nebo o vzdělávání učitelů v používání...

3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Cílem diskusních fór bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Hlavním tématem byla novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. a změny, které přináší k 30. 7. 2020, a dále změny, které začnou platit po 1. 1. 2020.

Diskuse...

3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Ve spolupráci s produkční společností poskytující audiovizuální služby pod značkou BEA channel jsme ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 13.00 hod. realizovali online konferenci k tématu podpora polytechnického vzdělávání v Olomouckém kraji. Vysílání proběhlo z improvizovaného studia pro tuto příležitost...