23. březen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Zaměstnavatelé, kteří testují své zaměstnance, smysl testování spatřují nejčastěji v tom, že se včas zabrání šíření nemoci v celé společnosti, tedy nejen ve vztahu k jejich zaměstnancům na pracovištích, ale i ve vztahu k rodinám zaměstnanců nebo zákazníkům. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské...

18. březen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Více než 90 procent všech materiálů na světě pochází z primárních zdrojů. Státy Evropské unie se přesto zavázaly, že do roku 2050 vybudují ekonomiku postavenou na cirkulárních principech. Tento model pomůže snižovat produkci odpadu, plnit klimatické cíle a podporovat nové inovace ve výrobních...

17. březen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Začátkem roku proběhlo setkání zaměstnavatelů nejprve s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, o týden později Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje na téma COVID 19. O obě akce byl velký zájem a bylo domluveno pravidelné setkávání firem a KHS nad aktuálními tématy i v...

17. březen 2021
/  Kategorie: Ostatní

V souvislosti s ochranou před šířením nemoci covid-19 se často hovoří o práci z domova jako o jednom z možných opatření zaměstnavatelů. Některým zaměstnancům, u nichž to charakter práce umožňuje, firmy poskytují tento benefit dlouhodobě. Pro pracovníky využívající home office ale platí stejná...

17. březen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Začátek letošního roku Svazu průmyslu a dopravy přinesl úspěch v podobě navázání spolupráce aktuálně s jedněmi z nejdůležitějších institucí v naší zemi - krajskými hygienickými stanicemi (KHS). Svaz inicioval možnost uspořádání diskusních fór v jednotlivých krajích na téma prevence Covid-19 na...

15. březen 2021
/  Kategorie: Ostatní

"Home office je skvělý nástroj, díky němuž jsme mnohokrát zamezili šíření viru ve firmě, ale nelze aplikovat plošně", říká v rozhovoru Martina Brázdilová, senior manažerka personalistiky a marketingu v rodinné firmě ZLKL z Loštic. 

Jakým způsobem zasáhla pandemie covid-19 do běžného provozu...

15. březen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Výrobní podniky zvládnou ve stanovené lhůtě povinně otestovat všechny určené zaměstnance. Průměrný záchyt zaměstnanců s pozitivním testem na Covid-19 v průmyslu je 0,77 procenta. Většina firem volila testování přes soukromá zdravotnická pracoviště nebo samotesty. Kupují samotesty, jejichž cena je...

12. březen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Kreativní průmysl se v době rozmachu digitálních technologií stává čím dál viditelnějším oborem, ve kterým se prosazují také české projekty. Mezinárodní úspěch českých počítačových her nebo vizuálních efektů by však nebyl možný bez nadaných tvůrců a šikovných vývojářů. Pestrou a atraktivní kariéru...