4. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR pomáhají školám a rodičům zvládnout distanční vzdělávání v době, kdy jsou školy zavřené. Do budoucna ale české školství potřebuje systémové změny, ať už jde o vybudování dostatečně kapacitního připojení škol k internetu nebo o vzdělávání učitelů v používání...

3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Cílem diskusních fór bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Hlavním tématem byla novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. a změny, které přináší k 30. 7. 2020, a dále změny, které začnou platit po 1. 1. 2020.

Diskuse...

3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Ve spolupráci s produkční společností poskytující audiovizuální služby pod značkou BEA channel jsme ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 13.00 hod. realizovali online konferenci k tématu podpora polytechnického vzdělávání v Olomouckém kraji. Vysílání proběhlo z improvizovaného studia pro tuto příležitost...

3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Točák v Šumperku patřil v sobotu 12. září tradiční akci Den řemesel, kterou pořádá ve spolupráci s významným místním zaměstnavatelem firmou Pars nova Střední škola železniční, technická a služeb. Prezentace řemeslným oborů opět vzbudila mimořádný zájem veřejnosti, malí i velcí návštěvníci si...

3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Tato celoroční série akcí na podporu kariétového poradenství pro ZŠ byla přerušena kvůli první i aktuálně druhé vlně koronavirové epidemie. Ve sledovaném období se alespoň 3.9. uskutečnilo vyhlášení soutěže Řemeslo doma, která reagovala na přerušení klasických TECHNOhrátek kvůli koronaviru. Soutěž...

3. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 2. listopadu znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory řešil především aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru. Prezident Svazu Jaroslav Hanák zopakoval dlouhodobý požadavek Svazu na zjednodušení stavebního zákona, bez něhož bude...

29. říjen 2020
/  Kategorie: Ostatní

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU – OSHA vyhlašuje od října 2020 novou kampaň na téma „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Enterprise Europe Network uspořádal 22. října online seminář. Zaměřil se na homeoffice...

29. říjen 2020
/  Kategorie: Ostatní

V Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji se zástupci firem setkali s vedoucími představiteli regionálních Inspektorátů práce. Podnikatelé diskutovali s inspektory o problematice BOZP, řešili situaci kolem Covid-19 v podnicích a také kontrolní činnost, na kterou se inspektoráty v následujících...