27. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

V zavádění digitálních technologií Česko a další země střední a východní Evropy za státy Západu dlouho zaostávaly. Koronakrize to ale rychle změnila. "Digitální transformace se tu zrychlila více než jinde ve světě. Lidé a firmy z našeho regionu ji přitom zvládají i s menšími finančními prostředky...

25. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Distanční výuka, která vstoupila do českého základního a středního školství rozhodnutím vlády České republiky poprvé v březnu 2020, postavila ředitele škol, učitele, žáky i jejich rodiče do zcela nové situace. Školní docházka jako výchozí forma primárního a sekundárního vzdělávání, musela být z...

25. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Koronavirová krize může urychlit digitální transformaci českých firem. Podniky, které už do digitálních technologií a prvků Průmyslu 4.0 investovaly, si ověřily, že jim tyto investice pomohly lépe zvládnout dopady koronavirové krize. Firmy chtějí více investovat do těchto technologií. Získají tak...

23. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Spousta firem musela v letošním roce kromě obvyklých každodenních problémů ještě čelit následkům pandemie covid-19, přesto se našly podniky, které se rozhodly udělat pro bezpečnost svých zaměstnanců na pracovištích něco navíc nad rámec zákonem stanovených povinností, což stvrzuje udělení osvědčení...

13. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

V dostupnosti komunikace s úřady na dálku nepatří Česko v Evropě mezi přeborníky. Současná pandemie nemoci covid-19 ale ukázala, jak praktické to může být. Většímu rozšíření těchto služeb pomůže především zákon o právu na digitální služby, takzvaná digitální ústava, která má být plně funkční do...

11. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí s tím, aby poslanecká sněmovna projednávala novelu insolvenčního zákona ve stavu legislativní nouze. Přestože nejde o návrh, který by neprodleně reagoval na aktuální epidemiologickou či ekonomickou situaci, navrhovaná novela neprošla řádným mezirezortním...

10. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zrevidovaly pro zaměstnavatele souhrn hygienických doporučení, aby mohli zajistit svým zaměstnancům na pracovištích maximální bezpečí. Nákaza pracovníků a karantény enormně oslabují činnost a...

6. listopad 2020
/  Kategorie: Ostatní

Ke zvládání epidemie Covid-19 v Česku má přispět i nově utvořená poradní skupina ministerstva zdravotnictví. Nově vzniklý vnitrorezortní orgán bude tvořený politiky i odborníky z praxe, své místo v něm budou mít také zástupci zaměstnavatelů včetně Svazu průmyslu a dopravy. Po jednání s ministrem...