17. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Za účasti mnohých regionálních politiků a podnikatelů se na půdě pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK konalo diskusní setkání na téma spolupráce veřejné správy a podnikatelů. Jeho cílem bylo sdílení zkušeností ze vzájemné spolupráce.

V praktické rovině setkání poukázalo na mnohé...

17. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

A chtějí k tomu aktivně přispět. To ukázalo setkání zaměstnavatelů a středních odborných škol ze Šumperka, Mohelnice a Zábřehu na půdě hostitelské firmy SHM s.r.o. Přítomní zástupci firem a škol se shodli na potřebě praktických, názorných a živých akcí, které žáky základních a středních škol...

17. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Ve Sněmovně je v současnosti projednáván návrh zákona na ochranu oznamovatelů, který je transpozicí evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie. Český zákon je přísnější, upravuje i oznamování porušování českého práva a zpřísňuje i další požadavky, které směrnice...

17. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Nádherná dřevěná kanoe, dvoupatrové motokolo se zvukovou fanfárou, elegantní valník vytvořený ze starého rozmetadla, ale také funkční model motoru Simson, věrné miniatury nářadí, zbraní či kuchyňských potřeb nebo minibar vytvořený z dvacetilitrového kanystru na benzín… V úterý 7. září zažily...

16. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Krize covid-19 zdůraznila důležitost internetu a počítačů pro malé a střední podniky. Kvůli udržení podnikání během pandemie muselo mnoho malých a středních podniků přijmout opatření k zajištění kontinuity provozu, jako je využití cloudových služeb, zlepšení internetových služeb, modernizace...

15. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy se znepokojením sleduje nejnovější vyjádření ministryně práce a sociálních věcí ve věci kontrol ve firmách.

Svaz průmyslu a dopravy opakovaně a veřejně plně podporuje fungování kontrol Státního úřadu inspekce práce a uvádí, že kontrolní činnost, kterou předvídá zejména...

14. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) zvýší motivaci všeobecných praktických lékařů k očkování proti SARS-2 COVID-19. Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR navýší úhradu očkování praktickým lékařům za všechny doposud nenaočkované dospělé pojištěnce.

„K příslušnému...

9. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Základní povinnosti v souvislosti s pracovní dobou a dobou odpočinku stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP). Na základě zmocnění obsaženého v § 100 odst. 1 je v dopravě je účinné nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců...