25. říjen 2021
/  Kategorie: Ostatní

I přesto, že hygienická opatření stále trvají, podařilo se počátkem října zorganizovat ve spolupráci s Iqlandií již 6. ročník Živé knihovny povolání v Liberci. O tuto již tradiční akci byl ze strany škol velký zájem a navštívilo ji na 340 žáků posledních ročníků ZŠ.

25. říjen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Epidemie covid-19 v Česku zrychluje, případů skokově přibývá. Vláda proto zavádí nové restrikce nebo zpřísňuje stávající opatření, a to od 25. 10. respektive 1. 11. Majitelé či provozovatelé restaurací a barů budou muset od listopadu kontrolovat, zda mají hosté očkování či testy na...

21. říjen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Digitální transformace firem i celé společnosti přináší nové nároky na zaměstnance. Stát by proto měl začlenit vzdělávání digitálních dovedností nejen do školních studijních programů, ale i do systému rekvalifikací. Využít přitom může například vzdělávací programy IBM SkillsBuild nebo Grow with...

20. říjen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Novinky v exekucích od 1. ledna 2022 usnadní život zaměstnavatelům lidí s exekucemi. Mění se také pravidla pro podnikatele v roli věřitele.

Svazu průmyslu se podařilo do nové úpravy exekucí prosadit pomoc podnikatelům, kteří mají zaměstnance s exekucemi. Nově dostane zaměstnavatel paušální...

20. říjen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Svou konkurenceschopnost mohou podniky zvýšit mimo jiné díky energetickým úsporám. Svaz průmyslu a dopravy si proto nechal Svazem moderní energetiky zpracovat v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina analýzu "Energetické úspory v průmyslu: Využití EPC metody pro průmyslové podniky" představující...

20. říjen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Ohledně kariéry radí Svaz v Olomouckém a Pardubickém kraji. V prvním zmíněném Svaz průmyslu připravuje na podzim aktivity na podporu kariérového poradenství pro základní a střední školy. Alespoň částečně tak nahradí tradiční Burzy práce a vzdělávání. V Pardubickém kraji se Svaz v září zúčastnil...

20. říjen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Veletrh Educa MYJOB v Liberci se rozrůstá a mění. Od 11. do 17. října 2021 se představil nově jako Educa Week. Aktivity pro děti i dospělé zaměřené na vzdělávání a pracovní trh probíhaly díky zapojení partnerů, firem a škol po celém Liberci. Některých akcí se uskutečnily online. Součástí zůstal...

20. říjen 2021
/  Kategorie: Ostatní

V Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji připravilo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy pro firmy v řijnu sérii setkání s Inspektorátem práce. Podniky naráží na rozdílný výklad jednotlivých zákonů a vyhlášek. Firmy se tak budou moci dozvědět nejnovější poznatky z kontrol, nařízení a...