Až deset milionů korun ze zhruba šedesátimilionové částky, kterou letos plánuje v grantech rozdělit Nadace OKD, půjde na podporu chráněných a sociálně terapeutických dílen. Dalších přibližně 50 milionů korun nadace rozdělí na sociální, zdravotní, vzdělávací, kulturní nebo ekologické projekty. Neziskové organizace a obce mohou podávat projekty do 25. března prostřednictvím elektronické aplikace Granty.

Občané se zdravotním postižením patří na trhu práce mezi nejvíce ohrožené nezaměstnaností. Ke konci ledna 2011 úřady práce v celé České republice evidovaly celkem 571 863 uchazečů o zaměstnání. Z nich počet osob se zdravotním postižením činil 70 398, což představuje 12,3 procenta. Nadace OKD sice svými dotacemi nechce zastupovat roli státu při podpoře zaměstnání lidí se zdravotním postižením, ale podporou vybraných provozovatelů chráněných dílen podpořit žadatele z neziskového sektoru. Ti totiž dokážou peníze, které získají v nadačních grantech, využít efektivně. Stát na základě platné legislativy přispívá všem organizacím, které zaměstnávají nad 60 procent osob se zdravotním postižením.

Nadace OKD tak podpoří pouze neziskové organizace provozující chráněné nebo sociálně terapeutické dílny. Podpora bude zacílena například na rozvoj služeb zaměřených přímo na osoby se zdravotním postižením či na dofinancování mzdových nákladů chráněných dílen. Nadace vyjde vstříc také projektům, které počítají s vytvořením nových pracovních míst nebo chtějí investovat do vybavení chráněných dílen – například přístrojů usnadňujících práci.

-pda-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit