Zachování regionálních operačních programů čerpajících finanční prostředky z fondů EU by mělo být prioritou ČR i v období mezi lety 2013 až 2020. Shodli se na tom zástupci krajů. V období 2007 až 2013 může Česko získat z Bruselu kolem 26,7 miliardy eur, což je podle současného kurzu zhruba 648 miliard korun.

Podle šéfa Asociace krajů, jihomoravského hejtmana Michala Haška, je tento požadavek jednou ze zásadních otázek úspěšného čerpání evropských prostředků. Kraje mají získat po roce 2013 podle hejtmanů výrazně méně peněz z fondů EU než nyní. V ideálním případě to bude 70 procent nynějšího objemu. Regiony by se měly podle názoru některých hejtmanů v budoucnu zaměřit na posilování investic do vědeckých inovací a zvyšování ekonomické efektivity.

Cílem hejtmanů je, aby peníze z EU pomohly dokončit výstavbu základní infrastruktury v regionech a v rozvinutějších regionech pak podpořily růst ekonomické efektivity prostřednictvím podpory vzdělávání a zvyšování efektivity trhu práce. Druhou cestou pro růst konkurenceschopnosti krajů má být podle hejtmanů podpora inovací, technologické připravenosti a podnikání zaměřeného na využití odborných znalostí.

Pro zmenšování ekonomických rozdílů mezi regiony vypracovala Asociace krajů model konkurenceschopnosti, na základě kterého kraje dostanou peníze. Nejsilnější postavení má Praha, kde poměr konkurenceschopnosti přesahuje 70 procent evropského průměru. Dále jih republiky, který dosahuje 50 až 60 procent a sever a východ země se 40 až 50 procenty.

-pda-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit