Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 22. 5. 2023 diskutoval rozvoj vodíku v České republice a hlavní spojené výzvy. Pracovní snídaně se zúčastnili zástupci členských firem, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí ale i Evropské investiční banky. Jako hlavní výzvy byly označeny chybějící legislativní rámec a jasné cíle v oblasti rozvoje vodíkového hospodářství a dostupnost podpůrných nástrojů. Kromě legislativního zakotvení je cíle potřebné adresovat v rámci probíhající aktualizace Státní energetické koncepce a souvisejících strategií, včetně vodíkové strategie.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit