V květnu regionální zastoupení Svazu průmyslu uspořádalo v Plzni a v Karlových Varech oblíbená setkání s názvem Poradní sbor Inspektorátu práce.

Na obou setkáních měli zaměstnavatelé možnost diskutovat s čelními představiteli Inspektorátu práce a dozvědět se tak novinky týkající se agendy tohoto úřadu. Hodně diskutovaná byla také problematika zaměstnávání cizinců, protože Plzeňský i Karlovarský kraj je v této problematice hodně vytížený. Akci přivítali také zástupci ČMKOS, kteří se otázkou bezpečnosti na pracovištích také zaobírají a mohou tak po vzájemné diskusi se zaměstnavateli a úřadem poskytnout ve svých podnicích cenné rady svým domovským podnikům. Další setkání jsou naplánována na podzim tohoto roku, tentokrát i v Jihočeském kraji.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit