Svaz průmyslu a dopravy převzal záštitu nad portálem CSRD.cz, který poskytuje ucelené a odborné informace ohledně problematiky ESG standardů a předpisu CSRD firmám i široké veřejnosti. Z jednání Expertního týmu pro udržitelnost SP ČR vyplývá, že v následujících měsících se bude třeba zaměřit na projednávání návrhu směrnice, zpřesnění definic, jasnou metodologii, uchopitelnost a reálnost návrhu zajišťující podnikům rovné podmínky a právní jistotu.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit