Střední školy i odborná veřejnost považují za nejdůležitější podporovat odborné vzdělávání a spolupráci zaměstnavatelů a škol, zaznělo na závěrečné konferenci ke Krajskému akčnímu plánu vzdělávání v Ústeckém kraji (KAP ÚK). Setkání, jehož se zúčastnili aktéři pracovních skupin přípravy dokumentu KAP ÚK z řad zástupců zaměstnavatelů vč. regionálního zastoupení SP ČR, škol i veřejné správy, proběhlo dne 27.2. v zastupitelském sále Krajské úřadu Ústeckého kraje.

SP ČR je považován za významného regionálního partnera, který se bude aktivně podílet na realizaci činností ve vazbě na definované cíle a opatření KAP ÚK. V návaznosti na žádoucí potřebu propojení odborného vzdělávání se světem práce se mezi ně zařadily například exkurze, které budou tematicky zapracovány přímo jako učivo do výuky či větší míra zapojení odborníků z praxe.

Finální podobu KAP ÚK musí ještě schválit Regionální stálá konference Ústeckého kraje.

-rs-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit