S cílem přiblížit dětem možnosti technického vzdělávání a technické obory odstartovaly workshopy pro výchovné a kariérní poradce základních škol. Jsou to právě oni, kteří jsou s dětmi v denním kontaktu, znají jejich schopnosti a dovednosti a mohou jim pomoci při volbě střední školy s ohledem na budoucí povolání. Setkání pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s dalšími regionálními zástupci zaměstnavatelů a karlovarskou krajskou pobočkou úřadu práce.

První ze série setkání proběhlo dne 14. září na úřadu práce v Karlových Varech - zúčastnilo se ho přes 30 kariérních a výchovných poradců zdejších základních a středních škol. Účastníci získali informace o pracovním trhu regionu z hlediska současného stavu i předpokládaného vývoje a seznámili se s fenoménem čtvrté průmyslové revoluce. Diskutovalo se také o možnostech lepšího nastavení spolupráce základních škol se středními školami a místními podniky. Své nabídky představili regionální střední školy a zástupci společností Witte Nejdek, Moser, CERMA Steel a M & N Ostrov.

Další setkání se uskuteční 21. září v Sokolově a 27. září v Chebu.

Obdobné setkání již SP ČR s dalšími partnery zorganizoval v Olomouckém kraji. Do konce roku se setkají také výchovní a kariérní poradci v Ústeckém kraji, na Vysočině a v Královehradeckém kraji.

Radka Šplíchalová,

regionální manažerka SP ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit