29. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní
Za účasti třeťáků a čtvrťáků 3. Základní školy v Litvínově vypustili severočeští rybáři do řeky Bíliny blízko přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 500 kilogramů nových ryb. Každoroční vypouštění se pravidelně koná na jaře a na podzim a je součástí společného projektu systematického...
24. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní

Třetí ročník Ceny za Průmysl 4.0 ovládly projekty komplexní digitální transformace firem, nasazení umělé inteligence, ale i skutečných či virtuálních robotů. Cenu za Průmysl 4.0 Svazu průmyslu za rok 2023 si odnesla holešovská firma Elko-EP za projekt komplexního digitálního sledování výroby...

14. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní

Stejně jako v předchozích letech, i tento rok uspořádala Katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha a TREXIMA ekonomicko-statistický seminář. Letošní jubilejní 20. ročník semináře Statistika zaměstnanosti, příjmů a mezd byl primárně zaměřen na reflexi dopadu pandemie covidu-19 na český trh práce...

9. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní

V pondělí 7. listopadu byly oceněny firmy Designfoods, weba Olomouc a Farmak. V kategorii obcí si cenu převzal Prostějov a za organizace Univerzita Palackého v Olomouci. Mezi mikropodniky a živnostníky zabodovalo BEC družstvo. Speciální ocenění za přínos v uplatňování principů společenské...

7. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní

Účastníci konference Cirkulární ekonomika v praxi se mimo jiné dozvěděli, jaké jsou finanční možnosti podpory tohoto byznys modelu budoucnosti, příležitostí pro velké podniky, nadnárodní společnosti, ale i coworkingová centra.

Cirkulární ekonomika je klíčovým tématem současnosti, kdy se normou...

4. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní

Konferenci nazvaná Udržitelnost jako motor inovací zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje. Téma udržitelnosti provázelo celou konferenci a nouze nebyla o zajímavá témata týkající se recyklace, třídění, uhlíkové neutrality, digitalizace nebo například i potenciálu...

4. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní

Již druhý letošní seminář uspořádalo regionální zastoupení Liberec spolu s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, OHK Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec seminář pro firmy, ale i jiné organizace. Tentokrát na téma pracovně lékařských služeb.

Na semináři...

4. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní

Výsledky výzkumu určené pro automobilový průmysl bude uvádět do praxe nová spin-off společnost autinno, která vznikla na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Jako první produkt nabízí systém Drive-by-Wire Car Interface 2 pro vývoj asistenčních systémů a automatizovaného řízení v osobních...