18. květen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Evropská komise schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–2020, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur. Znamená to, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán OP VVV bude moci vyhlásit první výzvy. V letošním roce je...

5. květen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Předběžné znění výzev k podávání žádostí o dotaci v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) bylo poslední dubnový den vypuštěno ze střežených skříní ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Podnikatelé se tedy mohou již několik dnů seznamovat se základními...

29. duben 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Rada hospodářské a sociální dohody se na svém zasedání v pondělí 27. dubna 2015 zabývala především novelou stavebního zákona, která má přinést například zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení. Dále projednala situaci čerpání prostředků z fondů Evropské unie, řešení finanční gramotnosti nebo...

23. duben 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Evropská komise při jednáních o implementaci služebního zákona požadovala, aby zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy spadaly pod režim zákona o státní službě. Proto se do konce roku 2015 agentura CzechInvest rozdělí a část zaměstnanců přejde do nové agentury, která bude mít na...

22. duben 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ v dubnu letošního roku spustila projekt „Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce“. Cílem je podpořit a rozvinout dovednosti nezaměstnaných osob starších padesáti let, které potřebují k získání nového...

19. březen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Některé malé a střední firmy se dočkají dalších peněz z Evropské unie. Ministerstvo průmyslu už na konci dubna vypíše takzvané výzvy pro čerpání evropských peněz. Podniky by mohly získat desítky milionů korun. Informaci uvedl server zpravy.rozhlas.cz.

Poslední týden v dubnu ministerstvo průmyslu...

13. březen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Státy Evropské unie schválily investiční plán za 315 miliard eur, tedy přes osm a půl bilionu korun. Podle Evropské komise, která plán navrhla, díky němu vznikne víc než milion nových pracovních míst. O peníze, které mají investice podpořit, se může ucházet i Česko. Kritériem pro výběr projektů...

4. březen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Evropská komise pokračuje v přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES) v důsledku zablokovaných jednání sociálních partnerů a v prosinci 2014 otevřela veřejnou konzultaci, jejímž cílem je analyzovat, jaké změny ve stávajícím právním rámci by mohly být potřebné, aby se...