9. listopad 2020
/  Kategorie: ČR a EU

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost eurozóny činila v září tohoto roku 8,3 %, zatímco v celé EU 7,5 %.

Nejnižší míru nezaměstnanosti si stále drží ČR (2,8 %), následuje Polsko (3,1 %) a Malta (4,0 %), nejvyšší naopak Španělsko (16,5 %), Litva (9,8 %) a Itálie (9,6 %)

14. říjen 2020
/  Kategorie: ČR a EU

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hostilo v úterý 13. října online jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na pracovní úrovni. Rada na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů, legislativní přípravu na nové programové období i návrh...

29. červen 2020
/  Kategorie: ČR a EU

České republice se podařilo zrychlit čerpání financí z fondů EU a ve srovnání všech zemí evropské osmadvacítky se posunula na 13. místo. Oproti loňskému prosinci se tak Česko posunulo o čtyři pozice vpřed a dostala se tak do té úspěšnější poloviny zemí. Žebříček bere v potaz reálně proplácené...

24. leden 2020
/  Kategorie: ČR a EU

Rok 2019 byl z hlediska čerpání prostředků z Evropských investičních a strukturální fondů úspěšný. Podařilo se proplatit příjemcům 93,3 miliardy korun, schválit přes 66 tisíc nových projektů a vyčerpat všechny prostředky, které by při nevyčerpání propadly.

České republice bude díky loňskému...

18. prosinec 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Ve srovnání rychlosti čerpání fondů EU mezi jednotlivými členskými státy se postavení České republiky v listopadu 2019 zlepšilo o pět příček. ČR se tak nachází na 17. místě z 28. Žebříček zohledňuje reálně proplácené prostředky z fondů EU Evropskou komisí – pro období 2014-2020 jich již bylo ČR...

21. listopad 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Jednou z významných rolí Svazu je připomínkování vznikajících operačních programů, do kterých promítá zájmy členských firem a pomáhá tak nastavit ty nejvhodnější podmínky pro čerpání dotací. Stejně jako se nyní intenzivně podílí na přípravě Operačního programu Konkurenceschopnost (OP K) pro nové...

15. listopad 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlašuje 1. veřejnou soutěž v programu The Country For The Future s cílem podpořit zavádění inovací do praxe. Projektové záměry mohou firmy posílat do 8. ledna 2020.

V programu navrženém na období 2020 až 2027 je k dispozici celkem 6,1 miliard korun. Z toho...

2. říjen 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravila ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) nový program S-podnik, jehož cílem je podpořit malé a střední sociální podniky, a to ve formě zvýhodněných úvěrů a poradenství.

Program, k němuž byla aktuálně zveřejněna výzva...