16. srpen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

V EU žije pět miliónů mladých lidí ve věku 20 - 24 let, kteří nepracují ani nestudují. V Itálii a Řecku je to v uvedeném věku každý čtvrtý. Česko patří v této statistice mezi nejlepší v EU. Mladých lidí po škole bez práce je zhruba desetina. Vyplývá to z dat, která publikoval Eurostat. Zprávu...

10. srpen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Na rekordně nízké nezaměstnanosti v Česku se podílejí významnou měrou také senioři. Zatímco v roce 2015 jich pracovalo 108 tisíc, letos už je to přes 126 tisíc. Z nových detailních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že jde o více než patnáctiprocentní nárůst. Za posledních dvacet let se...

26. červenec 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Česká republika za loňský rok nedočerpala z evropských fondů 6,8 miliardy korun. Přesto jde o daleko lepší výsledek, než donedávna odhadovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), jež je za evropské dotace zodpovědné. Zprávu zveřejnil portál BusinessInfo.cz.

Pesimistické prognózy z poloviny...

22. červenec 2016
/  Kategorie: ČR a EU

V rámci programu REFIT (programu pro účelnost a účinnost právních předpisů) stáhla Evropská komise návrh na revizi směrnice o mateřské dovolené (2008) vzhledem k její neprůchodnosti v Radě a rezistenci členských států, pokud jde o prodloužení její délky a náhrady ve výši 100 %. Komise tak učinila...

29. červen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Po slavnostní zahajovací konferenci konané v březnu 2015 na téma „Nový start pro sociální dialog“ Evropská komise ustavila tematické expertní skupiny, které diskutovaly o různých cestách k posílení sociálního dialogu na úrovni EU. V únoru 2016 představili zástupci čtyř nejreprezentativnějších...

27. červen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Rozhodnutí britských voličů ukončilo období stability v Evropě. Na kontinentu hrozí ekonomické turbulence a především dlouhodobé období politické nejistoty. Zprávu zveřejnil portál BusinessInfo.cz.

  • Spojené království bylo členem Evropské unie od roku 1973.
  • Na základě výsledku referenda z 23...
17. červen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Zvýhodněni budou menší...

6. červen 2016
/  Kategorie: ČR a EU

1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání a inovace (API). Tato státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu bude mít na starosti implementaci podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude administraci Operačního programu Podnikání a inovace...