17. červen 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Mezinárodní organizace práce by se měla profilovat jako pragmatický lídr v záležitostech týkajících se světa práce. Zaměstnavatelé nechtějí „business as usually“ ale silný mandát, priority a nástroje.

ILO 100bMezinárodní organizace práce (MOP) slaví v letošním roce 100 let svého založení

7. květen 2019
/  Kategorie: ČR a EU

„Bez dotací z EU by dodnes na některých regionálních nádražích lidé vystupovali na peron ze starých panelů, nebo europalet,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Co pro Českou republiku a pro vás znamená členství v EU? Co naše členství v EU znamená pro ČR obecně? Co pro lidi...
8. březen 2019
/  Kategorie: ČR a EU

ČESKÁ REPUBLIKA
V první řadě doporučujeme komplexního průvodce celními procedurami v případě tvrdého brexitu, který připravila Celní správa ČR. Zahrnuje jak informace pro firmy, které dosud obchodovaly pouze se zeměmi EU, tak pro ty, které již s obchodem s tzv. třetími zeměmi (tj. mimo jednotný trh...

27. únor 2019
/  Kategorie: ČR a EU

První zasedání Komise pro spravedlivé důchody, ustavené ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, sde konalo v pátek 22. února 2019. Posláním komise je připravit konkrétní opatření k nastolení spravedlnosti v důchodovém systému.

„Tu spravedlnost vidíme například v narovnání rozdílů...

15. únor 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Zástupci Evropské komise, Rady i Evropského parlamentu se 13. 2. v pozdních večerních hodinách shodli na znění směrnice o autorských právech na Jednotném digitálním trhu. Včerejší dohodu bude nyní muset ještě potvrdit Rada a následně také Evropský parlament. Stejně jako další předpisy v oblasti...

8. únor 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Na konferenci na vysoké úrovni v Bruselu dne 6. 2. 2019 evropští sociální partneři oficiálně představili a slavnostně podepsali svůj další společný víceletý program na léta 2019-2021. Tradice víceletých programů začala v roce 2004 a Svaz průmyslu a dopravy ČR měl možnost se do procesu příprav a...

31. leden 2019
/  Kategorie: ČR a EU

V průběhu celého roku 2018 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 94,9 miliardy korun a současně odvedla do evropského rozpočtu 49,6 miliardy korun. ČR tak za celý rok 2018 obdržela o 45,3 miliardy korun více, než do rozpočtu EU odvedla.

Výsledná čistá pozice ČR za rok 2018...

24. leden 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složená z ministrů a dalších partnerů projednala národní priority, návrhy počtu a zaměření operačních programů pro příští programové období a další související témata spojená s evropskými fondy. O finální podobě návrhu rozhodne příští...