31. leden 2019
/  Kategorie: ČR a EU

V průběhu celého roku 2018 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 94,9 miliardy korun a současně odvedla do evropského rozpočtu 49,6 miliardy korun. ČR tak za celý rok 2018 obdržela o 45,3 miliardy korun více, než do rozpočtu EU odvedla.

Výsledná čistá pozice ČR za rok 2018...

24. leden 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složená z ministrů a dalších partnerů projednala národní priority, návrhy počtu a zaměření operačních programů pro příští programové období a další související témata spojená s evropskými fondy. O finální podobě návrhu rozhodne příští...

17. leden 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Umělá inteligence je jednou z prioritních oblastí, která se dotýká vývoje společnosti napříč průmyslem, inovacemi, vzděláním a trhem práce. Proto ji budeme nadále podporovat, sdělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V připomínkovém řízení je nový program podpory inovací a pracuje se na Národní...

20. prosinec 2018
/  Kategorie: ČR a EU

Svaz vítá, že RVVI schválila nový program TREND. RVVI zároveň po mnoha diskusích potvrdila také jeho implementační orgán. Implementaci programu bude zajišťovat Technologická agentura ČR. Program TREND připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu by měl být pro následující roky stěžejní národní...

1. srpen 2018
/  Kategorie: ČR a EU
Tuzemští politici svalují odpovědnost za komplikované dotace na Brusel. Podle odborníků ale za legislativní džunglí stojí přístup českých úřadů, včetně nepřehledných pravidel, náročných kontrol a častých změn.

Před každými volbami míří od politiků k českým podnikům řada slibů. Mezi ty klíčové...
21. červen 2018
/  Kategorie: ČR a EU

Evropská komise ve snaze demonstrovat úspěšnou implementaci Evropského pilíře sociálních práv tlačí členské státy k přijetí obecného přístupu i u návrhů, kde nepanuje shoda a ne všechno je řádně zdůvodněno a prodiskutováno. Dohoda o definici pracovníka rozhodne o osudu návrhu směrnice o...

9. květen 2018
/  Kategorie: ČR a EU

Dle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) musí být prioritou nového Víceletého finančního rámce (MFF/VFR) zejména podpora konkurenceschopnosti Evropské unie s ohledem na sílící investiční aktivity dalších ekonomicky nejvyspělejších států světa a trendy v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0...

7. květen 2018
/  Kategorie: ČR a EU

Příručka ministerstva průmyslu a obchodu určená nejen malým a středním firmám obsahuje řadu praktických návodů a řeší modelové případy, jak GDPR aplikovat do praxe.

Publikace ke stažení:

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR (445 kB)

Nové evropské nařízení na ochranu...