Dostat do Česka více kvalifikovaných technických pracovníků, kteří na trhu práce chybějí. To je cílem pilotního projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Zprávu uvedl portál BusinessInfo.cz.

Cílem úprav, které byly přijaty 10. května, je rozšířit možnosti firem nabírat zaměstnance z východu, kteří vytvářejí vysokou přidanou hodnotu.

Jsem rád, že se podařilo schválit návrh na úpravu projektu. Ten rozšíří jeho využití tak, abychom mohli do České republiky dostat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, která na českém trhu práce není. Věřím, že úprava projektu jej zatraktivní pro zaměstnavatele a povede k jeho vyšší užitečnosti a využitelnosti,“ uvedl ministr Jan Mládek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá od 9. listopadu 2015 žádosti o zařazení do projektu, který umožňuje efektivně a bez zbytečných průtahů přijmout až 500 technických specialistů ročně.

Rychlejší má být vyřizování jejich žádostí o zaměstnanecké, respektive modré karty na zastupitelských úřadech (ZÚ ČR) na Ukrajině. Žadatel nemusí žádat o termín pohovoru na úřadě prostřednictvím systému Visapoint, ale je aktivně osloven ze strany ZÚ - a to v případě, že  je jeho budoucí zaměstnavatel zařazen do zmíněného projektu.

Změny schválené vládním Koordinačním orgánem pro řízení ochrany státních hranic a migraci:

  • změna nastavení úrovně minimální mzdy, jež musí být kvalifikovanému zaměstnanci z Ukrajiny vyplácena po dobu výkonu závislé práce pro zaměstnavatele, na průměrnou oborovou mzdu v kraji
  • snížení maximálního počtu lidí, jež musí zaměstnavatel zaměstnávat v období dvou let před plánovaným podáním žádosti na území ČR, na 3 osoby
  • zapojení Ministerstva zdravotnictví ČR do projektu (Ministerstvo zdravotnictví ČR je výlučně odpovědné za příjem a administraci žádostí zdravotnických zařízení/profesí o zařazení do projektu)


Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále zodpovědné za příjem a administraci žádostí o zařazení do projektu, s výjimkou žádostí podaných zdravotnickými zařízeními.

Plné znění projektu včetně všech podmínek, které je pro zařazení do projektu nezbytné splnit, formulář žádosti o vydání doporučení podnikatelské reprezentace, seznam nejčastějších otázek i odpovědí, týkajících se realizace, i žádost o zařazení do projektu jsou k dispozici i na internetové stránce www.mpo.cz/projektukrajina.

-lhe-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit