30. červen 2022
/  Kategorie: ČR a EU

Česká republika zahajuje předsednictví v Radě Evropské unie. Povede ji od 1. července až do konce letošního roku. Česko ohlásilo pět priorit, kterým se chce přednostně věnovat. Ovlivní obchodní prostředí pro české i ostatní evropské firmy.

Svého historicky druhého předsednictví Evropské unii se...

8. březen 2022
/  Kategorie: ČR a EU

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost eurozóny dosáhla v lednu tohoto roku 6,8 %, zatímco v celé EU to bylo 6,2 %.

Oproti předchozímu měsíci se jedná o mírné snížení ze 7,0 % v eurozóně a 6,3 % v celé EU. Nejvyšší míru nezaměstnanosti v lednu evidovalo Řecko (13,3 %)

11. srpen 2021
/  Kategorie: ČR a EU

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost dosáhla v červnu tohoto roku 7,7 % v eurozóně a 7,1 % v celé EU.

Oproti předchozímu měsíci se jedná o mírné snížení, jelikož v květnu činila 8,0 % v eurozóně a 7,3 % v celé EU.

Nejnižší míru nezaměstnanosti měla v červnu ČR (2,8 %)

7. červen 2021
/  Kategorie: ČR a EU

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost dosáhla v dubnu tohoto roku 8,0 % v eurozóně a 7,3 % v celé EU. Co se týče eurozóny, jedná se o mírný pokles oproti 7,4 % v březnu, v rámci celé EU je nezaměstnanost na stejné úrovni, jako předchozí měsíc.

Ze států, u kterých byla...

22. březen 2021
/  Kategorie: ČR a EU

Termín technologická suverenita Evropy se stále více promítá do politických debat na úrovni Evropské unie. Objevuje se také v návrzích nové unijní legislativy. Existují však obavy, že snahy o zajištění technologické suverenity povedou k omezování vnitřního trhu a volného obchodu, a tím i inovací a...

9. listopad 2020
/  Kategorie: ČR a EU

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost eurozóny činila v září tohoto roku 8,3 %, zatímco v celé EU 7,5 %.

Nejnižší míru nezaměstnanosti si stále drží ČR (2,8 %), následuje Polsko (3,1 %) a Malta (4,0 %), nejvyšší naopak Španělsko (16,5 %), Litva (9,8 %) a Itálie (9,6 %)

14. říjen 2020
/  Kategorie: ČR a EU

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hostilo v úterý 13. října online jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na pracovní úrovni. Rada na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů, legislativní přípravu na nové programové období i návrh...

29. červen 2020
/  Kategorie: ČR a EU

České republice se podařilo zrychlit čerpání financí z fondů EU a ve srovnání všech zemí evropské osmadvacítky se posunula na 13. místo. Oproti loňskému prosinci se tak Česko posunulo o čtyři pozice vpřed a dostala se tak do té úspěšnější poloviny zemí. Žebříček bere v potaz reálně proplácené...