Nedostatek kvalitních pracovníků pociťujeme jak v dělnických, tak technických profesích. Je třeba od základů změnit systém školství, motivovat žáky i studenty i jejich rodiče ke studiu technických oborů a začít ihned,“ uvedl předseda představenstva ATAS Elektromotory Náchod Otto Daněk.

V uplynulých letech se dostalo do krize zejména učňovské školství, o učební obory není mezi mladými lidmi zájem.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák odhaduje, že v průmyslu – a to nejen ve výrobě, ale i ve výzkumu a vývoji – chybí až sto tisíc kvalifikovaných lidí. „Za chybu považujeme i odpor odborů proti příchodu zahraničních pracovníků do Česka,“ doplňuje.

Odboráři chtějí řešit nezaměstnanost, ze zhruba 400 tisíc nezaměstnaných ale většina nemá potřebnou kvalifikaci, nebo pracovat nechtějí. Příchod vzdělaných lidí, a to například i z Ukrajiny, by kardinální problém českých firem pomohl vyřešit.

Co nás dále brzdí?

Za další významné bariéry pro svůj byznys označují finalisté soutěže Manažer roku 2016 nestabilní legislativu a ekonomické i politické prostředí, či vysokou míru byrokracie.

Není možné, aby docházelo k neustálým změnám a doplněním, životnost zákonů, vyhlášek a předpisů je příliš krátká,“ říká technický ředitel firmy PSD – GDS Aleš Novák.

Manažer roku 2016

Ve čtvrtek 21. dubna budou na slavnostním večeru na pražském Žofíně vyhlášeni Manažer roku i Manažerka roku. Jedná se už o 23. ročník prestižní soutěže. Komise vybrala sedm desítek finalistů ve 23 odvětvích. Vyhlašovatelem jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Českou manažerskou asociací.

Například zákon o dani z příjmu byl od 90. let novelizován stopadesátkrát, zákoník práce se od roku 2006 dočkal 409 novel. Zejména malé a střední podniky se o změnách dozvědí často až v momentě, kdy jsou za nedodržování zákona sankcionovány.

Součástí ankety byla i otázka Jak manažeři zvyšují konkurenceschopnost? Na odpovědích se projevil pozitivní vývoj české ekonomiky. Zástupci firem se nebojí investovat do budoucnosti. Dvě třetiny podniků chtějí dát miliony do inovací a nových technologií, 40 procent do svých zaměstnanců.

Od diskutovaného Průmyslu 4.0 očekávají manažeři zejména snížení nákladů, zvýšení kvality, efektivity i produktivity práce. Své zaměstnance pak motivují manažeři zejména zvyšováním mzdy (47 procent) a dalšími benefity či nabídkou vzdělávání (34 procent).

                 Jaké jsou bariéry podnikání? (anketa mezi finalisty soutěže)  
nedostatek (technicky vzdělaných) pracovníků 38%
nestabilní legislativa 35%
míra byrokracie, administrativy 20%
nestabilní politické a ekonomické prostředí 12%
nedostatečná mobilita pracovníků 10%
pohodlnost, nesprávné návyky pracovníků 10%
dotační politika, nekritické přebírání požadavků EU 10%

Jak vidíte vy pokrytí chybějících profesí kvalifikovanými pracovníky ze zahraničí?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-