Informoval o tom server Finančnínoviny.cz.

„O chystaný zákon o dětské skupině se zajímají tři čtvrtiny (73 procent) firem. Podle průzkumu by velké podniky podporovaly dětské skupiny ve vyšší míře než malé a středně velké společnosti. Zatímco u velkých společností se pro podporu umístění dětí zaměstnanců do dětské skupiny vyjádřila třetina respondentů, u malých a středně velkých společností to byla pouze čtvrtina,” uvedla manažerka v daňovém oddělení Deloitte Šárka Drbová.

Na straně zaměstnanců by dětskou skupinu, v případě, že by ji zaměstnavatel podporoval, upřednostnilo 82 procent respondentů. Podobný podíl, 80 procent zaměstnanců, souhlasí se zmírněním pravidel pro zřízení dětské skupiny.

Polovina společností by přivítala zavedení daňového zvýhodnění pro zaměstnavatele, ať už formou daňově uznatelných nákladů souvisejících s příspěvky na školné, či daňově uznatelných nákladů spojených se zřízením a provozem firemních školek.

Průzkum potvrdil výrazný nesoulad mezi požadavky zaměstnavatelů a možnostmi zaměstnanců u délky mateřské a rodičovské dovolené. Většina (84 procent) společností uvedla, že je pro ně dřívější návrat zaměstnanců z mateřské nebo rodičovské dovolené přínosný, pro více než polovinu dotázaných z důvodu udržení znalostí ve společnosti.

„Společnosti stojí především o návrat zaměstnanců na odborných a manažerských pozicích. Více než třetina podniků uvedla, že u managementu a klíčových zaměstnanců preferuje návrat z mateřské/rodičovské dovolené do jednoho roku věku dítěte, přičemž nyní se v uvedené době vrací pouze 15 procent manažerů a klíčových zaměstnanců,” doplnila Drbová.

Z odpovědí zaměstnanců také vyplynulo, že 70 procent z nich vidí jako největší překážku pro dřívější návrat do zaměstnání nedostupnost předškolních zařízení.

Umístili byste svého potomka do dětské skupiny, pokud by ji podporoval váš zaměstnavatel?

Povězte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.