Foto 1 0117

V posledním čtvrtletí loňského roku 2016 došlo v regionálním zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Prahu a Středočeský kraj ke změně obsazení. Do pozice regionálního manažera SP ČR byla vybrána Lenka Čechová a na pozici regionálního specialisty Michal Kotalík.

KULATÝ STŮL K PROBLÉMŮM V AUTODOPRAVĚ

Hned na počátku svého působení svolalo regionální zastoupení separátní kulatý stůl k projednávání Regionální sektorové dohody, která je zaměřena na problémy v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů. Na kulatý stůl byly pozvány zejména školy a probíraly se podmínky pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP) na školní rok 2017/2018. Velkým přínosem pro tuto akci byla účast pana Tomáše Bicera z Institutu silniční dopravy působícím při sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. Ten pomohl všem přítomný zorientovat se lépe v dílčích detailech této specifické problematiky RSD.

KVALITNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Další odborná akce organizovaná naším dvoučlenným regionálním zastoupením nesla název „Škola pro budoucnost – budoucnost pro firmu“.  Jak název napovídá, zaměřena byla na oblast vzdělávání – konkrétně na spolupráci v odborném vzdělávání na Kolínsku. Zde se zástupci SP ČR, místních středních škol a firem a také státních institucí snažili hledat ideální cestu pro výchovu vhodných a kvalitních absolventů středních škol pro firmy. 

Od firem například vzešel požadavek na zvýšení časové dotace pro praktickou výuku i na samotné zkvalitnění této výuky, a to v oborech kde nejvíce pociťují nedostatek kvalifikovaných odborníků. Ze strany škol bylo na druhou stranu poukázáno na negativní a odrazující dopady některých nevhodně realizovaných praxí, kdy firmy využívají žáky pouze na podřadnou práci a neumožní jim vyzkoušet si práci v samotné výrobě. Žáci poté nemají představu, co daný obor v praxi obnáší a ztrácejí motivaci jak pro samotné studium, tak i pro budoucí práci ve výrobním podniku. Dalším velkým problémem, který společně účastníci semináře identifikovali, je absence návyků absolventů pro vykonávání každodenní pracovní činnosti. Absolventi jsou nesamostatní a mají problémy i se samotnou docházkou do zaměstnání.

LEGISLATIVA A PRÁVO SROZUMITELNÉ PRO KAŽDÉHO

Pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR uspořádalo na sklonku roku regionální zastoupení diskusní fórum na téma „Trestní odpovědnost právnických osob“. Akce zaznamenala mezi účastníky z řad velkých i menších firem pozitivní ohlas a proto byly pro první měsíce tohoto roku připraveny další diskuse z této užitečné „právně-osvětové“ série.  Konkrétně na počátek února „Novinky v pracovně právní legislativě“, v druhé polovině stejného měsíce „Nové veřejné zakázky“ a počátkem března se můžete těšit na diskusní fórum na téma „Ochrana osobních údajů“. Veškeré bližší informace, k tématům uvedených diskusních fór a k jejich plánovaným pokračováním naleznete v Kalendáři akcí na stránkách www.spcr.cz.

PODNĚTY A PROBLÉMY ČLENSKÝCH FIREM ŘEŠENÉ REGIONÁLNÍM ZASTOUPENÍM

Nové regionální zastoupení nezůstává jen u samotného organizování osvětových či odborných akcí, ale rovněž pracuje na navazování a prohloubení spolupráce s konkrétními firmami a institucemi v Praze a Středočeském kraji. Snaží se reagovat na jejich podněty, tlumočit jejich problémy zainteresovaným stranám a také (třeba i prostřednictvím centrály SP ČR) vyvíjet tlak na řešení těchto problémů. 

Dobrým příkladem může být řešení problematiky autobusové dopravy, kde bohužel chybí stále více řidičů. Problematiku nedostatku řidičů řeší dopravci v celém odvětví a SP ČR se snaží pomoci jak na úrovni regionálního zastoupení, tak i například přes komunikaci s vládou na úrovni národní tripartity.

Podobně je tomu i v oblasti již zmíněného odborného vzdělávání. Také ve středních Čechách a v Praze trápí většinu středních odborných škol fenomén tzv. „středoškolské turistiky“. Studenti dnes volí cestu nejmenšího odporu, vybírají si školy s nejnižšími požadavky na žáka, když po nich začne škola vyžadovat nějakou aktivitu, přestupují do jiné školy. Žák má nárok na bezplatné vzdělávání až do věku 26 let, do té doby může školy vesele střídat. Přes své experty pro oblast školství prosazuje SP ČR taková opatření, jež umožní do budoucna obdobné praktiky co nejvíce omezit. V současné době navíc regionální zastoupení připravuje osvětu výchovných poradců základních škol v Praze a ve středočeském regionu, tak aby vedly žáky ke studiu technických oborů nejen z důvodu velkého nedostatku zaměstnanců technicky zaměřených firem, ale i pro jejich snazší, rychlejší a finančně lépe ohodnocené uplatnění na trhu práce.

Kromě dopravy a vzdělávání řeší regionální zástupci SP ČR desítky dalších, pro podnikatele neméně důležitých agend i spousty konkrétních problémů členských subjektů Svazu. Nemusí však jít vždy jen o problémy, mnohdy se může jednat i podnikatelské příležitosti či o aktivity společenské odpovědnosti firem. Kupříkladu s nejvýznamnějším zaměstnavatelem regionu, mladoboleslavskou Škodou Auto, řeší naši regionální zástupci problematiku výroby bezbariérových vozidel, kterých je na území České republiky permanentní nedostatek. V Čechách a na Moravě chybí jak jejich samotná produkce, tak i servis a věříme, že mimo jiné i díky aktivitě našeho regionálního zastoupení se tuto situaci podaří časem změnit.

Pokud máte i vy pro regionální zastoupení SP ČR své náměty a doporučení, jak zlepšovat podmínky pro podnikání členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR v Praze i ve středočeském regionu, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj: www.spcr.cz