Společnost OKD odvrátila riziko konkurzu a nyní se může soustředit na svou činnost. Společnost Prisko, jejímž prostřednictvím stát OKD vlastní, se zavázala k vytvoření rezervy 4,9 miliardy korun na budoucí útlum dolů, který by měl být rozložen až do roku 2026.

Velké změny proběhly také ve skupině Vítkovice Machinery Group, která prodala několik dceřiných společností. Společnost Vítkovice HTB, zabývající se výrobou hasící techniky, nyní vlastní společnost EPPO servis, která působí ve stejném oboru.

Firma Vítkovice Doprava, která se zabývá železniční dopravou, spedicí a aktivitami se stlačeným zemním plynem, patří společnosti Tatra Aviation ze skupiny Czechoslovak Group. Firma SPV VTK, jíž vlastní zakladatel skupiny Czecholsovak Group pak jako investor vstoupila do společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Společnosti Optifin a Farvis jsou novými majiteli firmy Vítkovice Gearworks.

Ve veřejném prostoru silně rezonovalo oznámení o prodeji ostravské huti skupinou ArcelorMittal. Ten je součástí kompenzačního balíčku, k jehož vytvoření byla skupina ArcelorMittal vyzvána Evropskou komisí v souvislosti s akvizicí italské huti. Pro veřejnost je důležitá informace, že nový majitel musí udržet zaměstnanost v podniku, kde byly stávajícím majitelem provedeny miliardové investice do technologií.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-