Generální ředitelství Úřadu práce České republiky již v této souvislosti rozeslalo všem pobočkám Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) instrukci zajistit v průběhu měsíce prosince 2021 úpravu výše minimální mzdy a minimální zaručené mzdy u všech volných pracovních míst, která jsou nabízena a zveřejňována ÚP ČR. Uvedené opatření úpravy výše zaručené mzdy se týká také Programu kvalifikovaný zaměstnanec, kdy se jedná o výši 1,2 násobku zaručené mzdy.

Pracovníci ÚP ČR budou o úpravách výše minimální a minimální zaručené mzdy u jednotlivých volných pracovních míst informovat zaměstnavatele. Test trhu práce v tomto případě není nutné opakovat, stejně tak jako není nezbytné podávat novou hlášenku volných pracovních míst.

Nicméně z důvodu velkého množství volných pracovních míst zveřejněných v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, na které má zaměstnavatel zájem zaměstnat cizince prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, doporučujeme těmto zaměstnavatelům, aby sami písemně kontaktovali místně příslušnou pobočku ÚP ČR a požádali o úpravu výše zaručené mzdy tak, aby u jimi oznámených volných pracovních míst byla tato v souladu se zněním výše uvedeného Programu, a to před 1. 1. 2022.

V souvislosti s výše uvedeným si dále dovoluji připomenout, že údaje a náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty, se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce volných pracovních míst v centrální evidenci. Účastník řízení o vydání zaměstnanecké karty bude tedy muset příslušnému správnímu orgánu doložit doklad prokazující změněnou výši mzdy.