Třeba u osob bez vyživovací povinnosti jde o zvýšení ze stávajících zhruba 16 tisíc korun na téměř 26 tisíc korun. Nově totiž činí částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první OSŘ (tj. mj. po zohlednění tzv. nezabavitelné částky) srazí bez omezení, dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Nově vypočtená částka, nad kterou se srazí bez omezení, se uplatní v již běžících řízeních poprvé za červen 2019.

-lhe-