Podle serveru Novinky.cz si návrh Komise klade za cíl zajistit větší množství pracovních příležitostí, zejména pro mladé nezaměstnané a pro osoby s velmi nízkou formální kvalifikací, jako jsou např. starší pracovníci a pracovníci s nízkou odborností. Zároveň se snaží zvýšit přístup k vysokoškolskému vzdělání, především u studentů z řad dospělých.

Evropská komise plánuje, že do roku 2015 vytvoří členské státy EU vnitrostátní systémy pro uznávání neformálního a informálního vzdělávání.

Neformální vzdělávání probíhá v podmínkách formálního vzdělávání a obecně nebývá zakončeno udělením kvalifikace či diplomu. Obvykle zahrnuje kurzy, workshopy, konference nebo semináře. Informální vzdělávání probíhá na různých místech, například doma, v práci, v rámci sdružení a prostřednictvím každodenní interakce mezi lidmi – zahrnuje výuku jazyků, kulturních norem a norem chování.

Komplexní systémy uznávání neformálního a informálního vzdělávání mají v současnosti pouze čtyři státy EU: Finsko, Francie, Lucembursko a Nizozemsko.

-pda-

Je správným krokem, že EU by měla začít uznávat i dovednosti, které člověk získá mimo školní výuku? Co si o tom myslíte?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.