Do soutěže, která uzavírá přihlášky 24. června 2011 ve 13:00 SEČ, se mohou přihlásit pracovníci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jejich kolegové či zaměstnavatelé ve Velké Británii, Německu, Francii, České republice a Slovensku. Cílem soutěže je zdůraznit a ocenit roli manažerů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v řadě výrobních odvětví jako „neopěvovaných hrdinů“ pracoviště a vyjádřit uznání a ocenění jednotlivcům, kteří usilují o vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí.

Zahájení soutěže se shoduje s letošním Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který připadl na 28. dubna. Tuto akci vyhlašuje každoročně Mezinárodní organizace práce, aby poukázala na velké množství pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů, ke kterým dochází každý rok na celém světě, a aby zdůraznila účinné metody jak těmto nehodám předejít. Soutěž „UDĚLEJME ZMĚNU v oblasti zdraví a bezpečnosti“ zahrnuje tři kategorie:

  • Bezpečný systém práce
  • Informace, pokyny, školení a dohled
  • Výběr, zavedení a shoda účinných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) s předpisy

Veškeré podrobnosti a podmínky soutěže včetně online přihlášek jsou k dispozici na této webové stránce.

-red-