Například ze Slovenska zamířilo někdy za prací do ciziny 55,5 procenta lidí a z Polska téměř 48 procent obyvatel. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, který se uskutečnil mezi uchazeči o zaměstnání v sedmi zemích střední a východní Evropy.

Zpravodajské agentury ke zprávě uvedly, že více než polovina (57 procent) Čechů je schopna odcestovat za prací do jiné země do jednoho měsíce. Naproti tomu pouze 13 procent respondentů uvedlo, že by se za prací nestěhovalo. Největšími překážkami pro přijetí práce v zahraničí je pro polovinu lidí rodina a pro více než čtvrtinu jazyková bariéra.

Z těch, kteří jsou ochotni odejít do zahraničí, by většina preferovala práci v západní Evropě, zejména v Británii (29 procent) a v sousedních zemích jako Rakousko (10,9 procenta) a Německo (20,7 procenta). Na Slovensko by chtělo jít pracovat pouze osm procent lidí.

Nejdůležitější roli v motivaci odstěhovat se do zahraničí hrají plat a možnost kariérního růstu. Pro ochotu jít pracovat do zahraničí je přitom pro Čechy důležitá asistence budoucího zaměstnavatele při vyřizování potřebných povolení a při jednání s místními úřady. Lidé také ocení ubytování zdarma, než si naleznou své vlastní.

Průzkumu se zúčastnilo více než 5500 lidí ze sedmi zemí Evropy, z toho zhruba 1700 jich pocházelo z České republiky. Věkové rozmezí hlavní skupiny dotázaných se pohybovalo převážně mezi 20 a 40 lety. Z toho 75 procent tvořili respondenti, kteří jsou v současné době zaměstnaní, ale rozhlížejí se po nové pracovní příležitosti.

Kolik lidí již pracovalo v zahraničí:

Česká republika: 32,5 %

Slovensko: 55,5 %

Polsko: 47,8 %

Maďarsko: 33,7 %

Litva: 37,5 %

Rumunsko: 25 %

Lotyšsko: 45,5 %

Zdroj: Grafton Recruitment

-pda-