Dušan Martínek za ČMKOS shrnul dosavadní vývoj projektu, jeho plány a vize. Naďa Vojtíšková za SP ČR informovala přítomné o zapojení Svazu do tohoto projektu i o společných aktivitách a plnění indikátorů projektu NORD. Bohuslav Chudárek za OS KOVO ČMKOS prezentoval zajímavé statistické údaje o vývoji mezd, délce pracovní doby apod. ve světě v porovnání s ČR.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-