Na začátku školního roku se tradičně zvedá zájem matek na rodičovské dovolené o zkrácené pracovní úvazky. Čeští zaměstnavatelé obecně však tomuto pracovnímu uspořádání příliš nepřejí. Na evropském žebříčku počtu zkrácených úvazků jsou české ženy až šesté od konce. Ve věku 15-64 let u nás pracuje na kratší úvazek necelých 10 procent žen. Muži jsou na tom ještě hůř. Úpravy úvazku se týká jen 2,5 procenta pracujících a na evropském žebříčku jsou předposlední.

V rámci EU přitom byla v roce 2014 na zkrácený úvazek zaměstnána téměř třetina (32,2 procent) všech pracujících žen. V řadě zemí je to zcela běžný způsob zaměstnání. V Rakousku a Německu se podíl žen na kratší úvazek přibližuje polovině všech pracujících žen (přes 46 procent). Ve Spojeném království je to procent 41. V Nizozemsku pak podíl žen pracujících na kratší úvazek jednoznačně dominuje nad počtem žen pracujících na plnou pracovní dobu, činí 77 procent z celkové ženské zaměstnanosti. Mezi muži pracuje v rámci osmadvacítky na kratší úvazek v průměru každý jedenáctý muž, ale v Nizozemsku je to každý čtvrtý.

Odmítnutí zkrácení úvazku budou zaměstnavatelé muset vysvětlit

Nízký podíl zkrácených úvazků v ČR si uvědomuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí a aktuálně jej chce řešit novelou zákona o zaměstnanosti, která aktuálně úspěšně prošla jednáním vlády. Návrh podle Jiřího Vaňka z tiskového odboru MPSV podporuje právo zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o malé děti ke změně úvazku nebo rozvrhu pracovní doby s tím, že je nově požadováno, aby zaměstnavatel písemně uvedl provozní důvody, pro které žádosti nevyhověl.

„Úpravy se týkají také práce mimo pracovní poměr, kde bude nově garance odpočinku a ochrany odměny z dohody. Rovněž změna druhu práce je vázána na souhlas zaměstnance,“ říká. Podle něj by měla být posílena flexibilita pracovního poměru změnou úpravy výkonu práce mimo pracoviště, takzvaný homeworking či teleworking. Je však otázkou, do jaké míry toto povzbudí firmy ve větší míře k zaměstnávání na kratší úvazky, aby se ČR vymanila z dolní části grafu Eurostatu.

Větší zaměstnavatelé se zkrácením pracovní doby problém nemají

Přední zaměstnavatelé v Česku ve většině zkrácené úvazky běžně poskytují. Zejména udržet si matky na mateřské je pro firmy důležité. Neztrácejí totiž kontinuitu ve své odbornosti a udržují kontakt s vývojem i kolektivem. Například banka ČSOB založila v rámci společnosti Program pro maminky a tatínky, který pomáhá pátým rokem rodičům na mateřské a rodičovské dovolené integrovat se v rámci firmy.

„Nabízíme možnost pracovního uplatnění až do výše půl úvazku, a to formou home office, individuálního rozdělení pracovní doby či sdíleného pracovního místa. V rámci programu pro rodiče také nabízíme školení, workshopy a e-learningy. V hlavním sídle banky jsme nově zřídili dětský koutek s počítači pro pracující rodiče. V souhrnu jsou zejména maminky na rodičovské pro nás důležitými odborníky, do kterých se vyplatí investovat, aby s námi zůstali,“ říká Renata Krulichová, HR specialistka ČSOB.

Zejména matky jsou velmi důležitou skupinou zaměstnankyň. Mají know-how, jsou dynamické a výtečné v managementu času, protože při rodičovských povinnostech musejí stíhat mnoho věcí najednou. Mimo to jsou i velmi loajální a motivované. Pravděpodobně nejvíc zkrácených úvazků na českém pracovním trhu v současnosti nabízí McDonald´s.

„Máme se zkrácenými úvazky dlouholeté zkušenosti, v současnosti jsme schopní zaměstnat i stovky rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Běžně kombinujeme pracovní dobu rodičům tak, aby se mohli svým dětem věnovat. Dokonce jsme se setkali i s případem, kdy matka a otec se o děti doma střídali a tak chodili do práce na protisměny,“ říká Lucie Dostálová, HR ředitelka McDonald´s pro Česko a Slovensko.

Podle spolumajitelky portálu Letuška.cz, Šárky Litvinové, jsou matky na mateřské nedílnou součástí její firmy. V současnosti totiž tvoří více než deset procent z celkového počtu právě matky na mateřské a nejde o jednorázovou skutečnost.

„Některá děvčata pracují z domova již v pořadí s druhým i třetím potomkem. Několik se jich do práce zapojuje krátce po narození dítěte z domova na několik hodin a úkony, které nevyžadují být s námi ve spojení v provozní době kanceláře. Po návratu z mateřské se snažíme vycházet vstříc a poskytujeme zkrácené úvazky, zejména tam, kde je snaha a motivace se do pracovního procesu znovu zařadit,“ říká. Podle ní by však zaměstnavatelům ve velkém nabízení zkrácených úvazků matkám pomohly například daňové úlevy ze stran státu.

Daňové úlevy se nechystají

V zákoně o daních z příjmů totiž není v současné době obsaženo přímé zvýhodnění firem, které zaměstnávají na zkrácené úvazky matky či otce na rodičovské dovolené. „Ministerstvo financí neplánuje zavést podporu obdobného typu, a to z důvodu zachování daňové neutrality,“ říká pro ČTK Jakub Vintrlík z oddělení vnějších vztahů ministerstva. Podle jeho vyjádření není narušení daňové neutrality jen doktrinální otázkou, ale vede k několika praktickým problémům. Nová výjimka by zvýšila administrativní zátěž, zaměstnavatelům, správci daně i zaměstnancům. Někteří zaměstnavatelé by navíc mohli začít preferovat jednu skupinu osob na úkor jiné skupiny s částečným úvazkem.

Jaký máte názor na podporu zkráceného pracovního úvazku v ČR?

Převzato z portálu www.businessinfo.cz.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.