Regionální zastoupení SP ČR v Ostravě se rozhodlo pro natočení videoprezentací vybraných oborů, které mají vazbu na aktuální situaci a ukázaly se v této obtížné době jako nezbytné. Představovaly se profese jako zdravotní sestra, záchranář, zdravotnický laborant, protetik, logistika, elektrotechnik. Videa byla natáčena ve stejném formátu, jako by prezentace probíhala naživo. Po úpravě byla rozeslána přihlášeným školám.

V květnu navázalo na tuto zkušenost regionální zastoupení SP ČR v Liberci, které uskutečnilo 5 Živých knihoven povolání. Žáci z osmých tříd základních škol v Libereckém a Královéhradeckém kraji měli možnost se Živé knihovny povolání zúčastnit online formou: 17. a 27. 5. žáci ZŠ z Jablonce nad Nisou, 20. 5. žáci ZŠ v Hradci Králové, 25. 5. základní školy v Jičíně a 31. 5. ZŠ z Náchoda.

V Libereckém kraji se žáci mohli seznámit s prací kariérového poradce (Úřad práce ČR), seřizovače (Preciosa a.s.), konstruktéra (ABB s.r.o.) a svářeče kovů (BENTELER ČR s.r.o). V Královéhradeckém kraji byla prezentována povolání jako elektrikář silnoproud (ČEZ DISTRIBUCE), kariérový poradce, pracovník dávek, právník (Úřad práce ČR), silničář, zkušební technik, projektant, automechanik (Koncern MEDIS), Všeobecná sestra (Fakultní nemocnice Hradec Králové), svářeč kovů (AXIS a.s.).

Živá knihovna touto cestou motivuje děti ke studiu převážně technických oborů, či nedostatkových profesí. Většina společností natočila výše zmíněná povolání při práci v reálném prostředí. Po skončení jednotlivých prezentacích měli žáci možnost hovořit s pracovníkem skutečně vykonávajícím dané povolání a zeptat se ho na cokoli, co je zajímá. Žáky zajímaly např. životní příběhy jednotlivých pracovníků, proč a jak se k povolání dostali, jaké vzdělání je pro danou profesi potřeba ale také mzdové ohodnocení. Všichni apelovali na důležitost správné volby budoucího povolání, na nutnost celoživotního vzdělávání i potřeby znalosti cizích jazyků.

-lhe-