PŘEROV

Stanoviště jednotlivých povolání byly včleněny mezi „běžné“ vystavovatele z řad zaměstnavatelů a středních škol a byly volně přístupné všem návštěvníkům, přičemž prohlídková trasa pro skupiny základních škol vedly přes tato stanoviště. Žáci základních škol tak mohli využít připraveného programu dle svého zájmu a uvážení.

Účelem uspořádání formátu živé knihovny povolání bylo bližší seznámení se s jmenovanými povoláními a získání praktických a zajímavých informací, se kterými je jinak těžké běžně přijít do styku. Velkou přidanou hodnotou byl také osobní kontakt s lidmi, kteří dané povolání profesně vykonávají, studují jej, nebo jej vyučují jako pedagogové. V případě přerovské živé knihovny se o prezentaci postarali studenti a pedagogové:

 • Střední průmyslové školy Hranice (povolání chemik)
 • Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Lipník nad Bečvou (povolání elektrikář) a
 • Střední průmyslové školy Přerov (obor konstruktér).

 

ŠUMPERK

Živá knihovna povolání přiblížila žákům základních škol přiblížila povolání jako elektromechanik a zámečník, hospodář na levandulovém poli (agronom), zdravotní sestra, technik robotizace a cukrář. Prezentace těchto povolání byla zajištěna kombinací ukázek praktických činností, včetně možnosti vyzkoušet si některé činnosti v praxi, exponátů a nástrojů a doprovodného komentáře prezentujícími odborníky z řad profesionálů, ale také středoškolských studentů a pedagogů. Šumperská živá knihovna se vyznačovala právě společnou prezentací odborníka (profesionála a praktika) a školy, která dané povolání – profesi – vyučuje.

Šumperská živá knihovna se snažila prezentovat povolání z oblasti techniky, zdravotnictví, služeb a zemědělství a snažila se nabídnout alternativu děvčatům i chlapcům. Již na první pokus se projevila snaha o plynulou logistiku skupin tvořených žáky základních škol a nápaditý byl i způsob získávání zpětné vazby pomocí nálepek se smajlíky.

Snahou organizátorů bylo pomocí formátu živé knihovny umožnit bližší seznámení se s jmenovanými povoláními a získání praktických a zajímavých informací, se kterými je jinak těžké běžně přijít do styku. Velkou přidanou hodnotou byl také osobní kontakt s lidmi, kteří dané povolání profesně vykonávají, studují jej, nebo jej vyučují jako pedagogové. V případě šumperské živé knihovny se o prezentaci postarali:

 • studenti a pedagogové Střední školy technické, železniční a služeb Šumperk ve spolupráci s partnerskou firmou Pars nova a.s., Škoda Transportation a.s. (povolání elektromechanik a zámečník)
 • studenti a pedagogové Střední průmyslové školy Šumperk ve spolupráci s Vysokou školou báňskou, Technickou univerzitou Ostrava a partnerskou firmou TDK Electronics s.r.o. (povolání technik robotizace)
 • studenti a pedagogové Střední zdravotnické školy Šumperk ve spolupráci s partnerskou Nemocnicí Šumperk a.s. (obor všeobecná zdravotní sestra).
 • studenti a pedagogové Střední odborné školy Šumperk ve spolupráci s Lukášem Drlíkem, majitelem Levandulového statku Bezděkov a provozovatelem Levandulové kavárny Zábřeh
 • studenti a pedagogové Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník ve spolupráci s cukrářkou Janou Kašparovou, zakladatelkou a majitelkou Velkolosinské pralinkárny.

 

OLOMOUC

Novinkou v programu olomoucké burzy byla realizace Živé knihovny povolání, které žákům základních škol přiblížila povolání jako elektrikář/ elektromechanik, zdravotník, nástrojář, zemědělec a kuchař/ číšník. Prezentace těchto povolání byla opět zajištěna kombinací ukázek praktických činností, včetně možnosti vyzkoušet si některé činnosti v praxi, exponátů a nástrojů a doprovodného komentáře prezentujícími odborníky z řad středoškolských studentů a pedagogů.

Smyslem tohoto formátu bylo bližší seznámení se s jmenovanými povoláními a získání praktických a zajímavých informací, se kterými je jinak těžké běžně přijít do styku. Velkou přidanou hodnotou byl také osobní kontakt s lidmi, kteří dané povolání profesně vykonávají, studují jej, nebo jej vyučují jako pedagogové. V případě olomoucké živé knihovny se o prezentaci postarali:

 • studenti a pedagogové Střední školy technické a obchodní Olomouc (povolání elektrikář)
 • studenti a pedagogové Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy E. Pottinga (obor zdravotník)
 • studenti a pedagogové Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc (povolání zemědělec)
 • studenti a pedagogové Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín (povolání nástrojář, strojírenský technik)
 • studenti a pedagogové Střední odborné školy Litovel (obor kuchař, číšník / služby).