Tak trochu jiný veletrh je Živá knihovna povolání (ŽKP), kterou regionální zastoupení Liberec organizuje pro žáky posledních ročníků základních škol již od roku 2016. Poslední v Liberci byla již desátá a konala se krátce po desátých narozeninách Iqlandie a zúčastnilo se jí na 600 žáků.

Zaujmout pozornost osmáků není vůbec snadné. A tak se naše firma pokusila svou prezentací přimět k poslechu i žáky pošťuchující se dárkovými předměty získanými u stánků ostatních firem. Kolega elektronik pohovořil o praktické stránce své pozice, jejích výhodách i potřebném vzdělání. Pro zajímavost si žáci mohli vyzkoušet obsluhu malé verze robota sestaveného zaměstnanci z naší firmy.“, říká Petra Stejskalová z DGS Druckguss Systeme s.r.o.

K tradičním účastníkům ŽKP patří i ZF Automotive z Jablonce nad Nisou. Personalistka Šárka Tvrdíková se akce zúčastnila poprvé a byla nadšená: „Musím říci, že mi ŽKP přijde jako prima nápad. Ne všichni žáci 8. ročníků ZŠ mají jasnou představu o tom, co by chtěli po ukončení povinné základní docházky studovat anebo čemu by se chtěli do budoucna věnovat, a tak mají možnost se na této akci inspirovat. Naše firma se této akce účastní již poněkolikáté.  Každoročně žákům představujeme naši firmu, co vyrábíme a čím se zabýváme a jaké profese v naší firmě najdou uplatnění. Snažíme se žáky co nejvíce zaujmout a zapojujeme je do diskuse formou otázek. Těm nejaktivnějším dáme malý dáreček. Na závěr žáky upozorňujeme na nutnost studování cizích jazyků, bez ohledu na to, pro jaký studijní obor se rozhodnou.“ 

Společnost STRABAG se po loňské účasti na ŽKP v Jablonci nad Nisou představila žákům i v liberecké Iqlandii a pokračovala v představování stavebních profesí. Největší zájem byl ale o možnost si na vlastní kůži vyzkoušet trenažér bagru.

Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. představila žákům práci technologa na rozdílných pozicích. Prostřednictvím specialistů z personálního oddělení a výroby si žáci prošli zjednodušeným výrobním postupem moderních plastových komponentů pro automotive. Závěrem byl představen stipendijní program, možnost praxe nebo brigády v Magně, s možným uplatněním po ukončení středoškolského studia.

Zapojila se i IQLANDIA, která žákům představila pozici lektora/performera. Dozvěděli se, že pracovní náplň lektora/performera je velmi pestrá a není pouze o realizaci vědeckých show a školních programů – lidé na této pozici se podílejí na vývoji a přípravě programů nových, ale také čas od času cestují i za hranice ČR. Závěrem byla ukázka jednoho z ohnivých pokusů a představení kapalného dusíku.

Preciosa se pravidelně účastní akce Živá knihovna povolání.  Cílem je prezentovat příležitosti, které nabízí pro náš region tradiční sklářské odvětví a pomoci tak žákům a žákyním v jejich rozhodování o dalším studiu. Na Živou knihovnu vysílá zkušené kolegy a kolegyně. „Tentokrát jsme představovali pozici seřizovače v našem závodu v Liberci, kde se zabývají broušením, leštěním skla. Studenti mají možnost vést s našimi zaměstnanci debatu o všem, co je zajímá. Žáci se pravidelně ptají, jaká povolání v naší firmě mohou dělat, jak moc jsou důležité cizí jazyky či jak vypadá mzdové ohodnocení. Věříme, že díky takovým akcím jako je Živá knihovna povolání si studenti mohou udělat obrázek o pracovním trhu, což jim umožní se lépe rozhodnou o tom, kterým směrem se chtějí dále ubírat.“ říká Matěj Hájek.

Firma Antolin a.s. se Živé knihovny povolání zúčastnila poprvé a představila pozici Nástrojař. Studenty zaujala hlavně praktická ukázka, kde se sami mohli vyzkoušet jaké to je, vzít do ruky šupléru nebo si osahat strop. „Byla jsem velmi překvapena, že se o pozici více zajímaly studentky než studenti“ říká Alena Lapčíková, která tuto pozici pomáhala představit.

„Jsme moc rádi, že nám situace dovolila zopakovat svůj příspěvek do Živé knihovny povolání v Liberci. Žákům posledních ročníků základních škol jsme přiblížili práci kolegů z ČEZ Distribuce a interaktivní formou pomohli pojmenovat jednotlivé výrobní zdroje, které se využívají po celé České republice. Tradičně nechyběla velmi oblíbená ukázka práce našich montérů a techniků. Mladí návštěvníci si mohli vyzkoušet pomůcky, se kterými naši zaměstnanci denně pracují a následně se zeptat na cokoliv, co se k povolání elektromontéra vztahuje,” říká Martin Klacián, náborový specialista z útvaru Strategický nábor ČEZ.

Na “stánku” Policie ČR žáci, po seznámení s povoláním policisty, kladli konkrétní otázky např. na výzbroj policie, nebo platové podmínky. Imponovala jim akčnost služby u Policie. Srovnávali práci u policie s televizními seriály. „Policie bere akci jako připomenutí existence důležité profese, protože rozhodování o povolání žáků 9. tříd proběhne až mnohem později“, říká Ivana Kopalová z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

„Jsem velmi ráda, že se podařilo domluvit s Městem Liberec na finanční podpoře akce a již nyní připravuji letos druhé pokračování pro třídy, které se na jaře z kapacitních důvodů nemohly zúčastnit.“, říká Naďa Vojtíšková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a dodává, že se na všechny moc těší opět v Iqlandii 30. září 2024.

Autor: N. Vojtíšková