Společnost MZ Liberec, jež sídlí v Rudníku u Vrchlabí, představila žákům náplň práce elektrotechnika a vývojového konstruktéra a nastínila jim tak případný směr/zaměření střední školy, kterým by se mohli vydat. Žáci se dozvěděli, jak se po nemocnicích rozvádí životně důležité medicinální plyny od zdrojů v suterénu až po koncové prvky (stropní stativy, nástěnné rampy, zdrojové sloupy) umístěné v co největší blízkosti pacienta, tzn. na operačních sálech, standardních lůžkových jednotkách nebo na JIP/ARO odděleních. Vyzkoušeli si sestavení tzv. rychlospojky, která tvoří součást téměř každého jejich výrobku a pomocí které se propojuje plyn vedený měděnou trubkou s koncovou hadicí dýchací masky či nemocničního přístroje.

jicin 2 2023
Společnost Seco Industries, s.r.o. představila pozice – pracovník metalografické laboratoře a seřizovač CNC obráběcích strojů. Pro pochopení náplně takové práce byl žákům vysvětlen pomocí videozáznamů a výkladu princip lití kovů ve slévárnách a pak postup dalšího opracování odlitků. Detailně jim byl popsaný proces vytvoření konkrétního dílů a měli možnost shlédnout, jak tento díl vypadá v autoklimatizaci. Prohlédnout si mohli surové železo, vsázku, rám s odlitky, opracovaný obrobek, atd. Bylo jim také vysvětleno, co je na podobné pracovní pozice potřeba za vzdělání. Pro každého byl připraven dárek vyrobený na laseru a drobná sladkost.

Na stanovišti SQS Vláknová optika a.s. měly děti příležitost seznámit se s profesí „technik speciálních zakázek“, který se podílí na vývoji a výrobě vysoce přesných optomechanických komponentů z oboru vláknové optiky, optoelektroniky a laserové techniky, a vyzkoušet si montáž hermetické průchodky nebo práci s optickým vláknem s využitím speciálních pomůcek, měřidel a digitálního mikroskopu s LCD displejem. Pro každou třídu byla připravena krátká 3minutová prezentace o společnosti SQS Vláknová optika. Hned na začátku jim bylo sděleno, aby skutečně dávali pozor, že na závěr prezentace dostanou kontrolní otázku. A kdo nejrychleji správně odpoví, vyhraje tričko SQS. Děti pak pozorně poslouchaly informace o tom, co je optické vlákno, na co se používá, jaké výrobky SQS v Nové Pace vyrábí a kde se vlastně využívají. Všechna tři stanoviště měla u žáků velký úspěch. Manuálně zručné děti se nebály vzít do ruky šroubovák a smontovat adaptérovou hermetickou průchodku. Několika dětem se to skutečně i v tak omezeném čase podařilo. Pro simulaci práce v čistém výrobním prostředí měli žáci k dispozici návleky na prsty zabraňující znečištění montovaných komponent. Velmi oblíbeným stanovištěm byly digitální mikroskopy s LCD displejem, pod nimiž si děti mohly ve zvětšení a v detailech prohlédnout nejen výrobky SQS, ale třeba i pavouky a podobná zvířátka zalitá do silikonu. Vyzkoušely si zaostřování, čištění povrchu zkoumaného předmětu, a dokonce si pod mikroskopem mohly na displejích svých mobilů ověřit princip RGB – při velkém zvětšení je možné pozorovat jednotlivé pixely displeje a ověřit si, že každá barva je opravdu kombinací jen tří základních barev. Stanoviště s digitálními mikrometry bylo pro děti také velmi zajímavé. Měřily si tloušťku svých vlasů, porovnávaly je s průměrem optického vlákna anebo také mezi sebou. Nakonec si každý žák ze stánku SQS odnesl malý suvenýr na rozloučenou.

„Jsme rádi, že jsme dětem mohli představit práci ve výrobním a vývojovém podniku s čistým a klidným pracovním prostředím, že dostaly příležitost vyzkoušet si ovládání speciálních technických pomůcek a přístrojů a těšíme se s některými z nich za pár let zase na viděnou při podobné prezentaci na některém z vysokoškolských veletrhů nebo třeba i na přijímacím pohovoru jako s uchazeči o zaměstnání v naší firmě,“ shrnula úspěšnou prezentaci SQS Markéta Petrová, personální ředitelka společnosti SQS Vláknová optika a.s.

jicin 1 2023
Mezi zástupci významných zaměstnavatelů nechyběla ani Oblastní nemocnice Jičín a.s., od které se žáci dozvěděli více o zdravotnických povoláních a o tom, jaké pracovní pozice nemocnice nabízí. Na místě se seznámili s povoláním fyzioterapeuta. Fyzioterapeutka jim vysvětlila, jaké typy pacientů ošetřuje a jakým způsobem pomáhá při rehabilitaci například po vážných úrazech. Dětem také objasnila, jak fyzioterapeut pomáhá pacientům s různými zdravotními problémy pohybového ústrojí a prezentovala cvičební pomůcky. Ukázala jim, jak se provádí jednoduché cvičení, aby si mohli protáhnout tělo po dlouhém sezení ve škole. Studenti byli velmi zvědaví a aktivně se zapojovali do akce, kladli otázky a přemýšleli nad tím, zda by se takové povolání hodilo i pro ně. Měli také možnost si vyzkoušet zobrazení svých chodidel na zařízení nazývaném podoskop, což je zařízení, které slouží k analýze postavení plosek nohou. Děti si mohly zobrazit svá chodidla na monitoru a vidět, jak se ploska chová při různých druzích pohybu.

„Celkově byla akce velmi přínosná a děti si krom drobných dárečků odnesly spoustu nových informací a zážitků. Bylo to pro ně nejen zábavné, ale i vzdělávací setkání s praxí a možností získat nové poznatky o světě medicíny a fyzioterapie.“ řekla Ing. Romana Doubková, vedoucí personálního a mzdového odboru.

Firma Continental Automotive Czech Republic s.r.o. představila profesi metrologa. Zaměřila se především na praktickou ukázku, žáci si mohli vyzkoušet práci s různými měřicími přístroji jako je posuvné měřítko, mikrometr nebo třeba dutinoměr. Měřit se ale nemusí pouze něco hmatatelného, kvalitu výrobků ovlivňuje třeba i taková veličina jako je hluk. V názorné ukázce mohli žáci sami identifikovat, který z připravených produktů nevyhovuje z hlediska hlučnosti kvalitativním požadavkům. V rámci představení produktů byla pro žáky připravena také simulace fungování brzdového posilovače, který byl připojený na brzdový pedál. V době, kdy si už auto bez posilovače brzd ani neumíme představit, bylo pro všechny velkým překvapením, jak moc posilovač při brždění pomáhá.

jicin 3 2023„Naše společnost (SpofaDental), která je korporátem americké společnosti ENVISTA, se zúčastnila této akce poprvé a jsme upřímně moc rádi za to, jakým pozorným posluchačstvem žáci 8. a 9. tříd byli. Představa o technických profesích totiž nemusí být zdaleka koncipována jen pro automobilový průmysl nebo jiné průmyslové odvětví. Farmaceutický průmysl, výroba dentálních výrobků je také odvětvím, kde jsou potřeba technicky zdatní zaměstnanci, v tomto případě hlavně technologové a seřizovači.“ řekla personalistka Lucie Jampilková a dodala: „Během naší přednášky jsme představili naši firmu jako korporaci, která zahrnuje několik výrobních závodů a apelovali jsme nejen na technické předpoklady našich kandidátů, ale i znalost angličtiny, která je pro všechny naše pozice klíčová. Ačkoli naše firmy vyrábí pro dentální průmysl chemické produkty i výrobky jako klínky, leštítka, otiskovací hmoty, v minulosti jsme byli známi výrobou zubů. V této souvislosti jsme vymysleli pro žáky soutěž v přesnosti a rychlosti v implementaci zubů do makety dolní a horní čelisti. Tato aktivita vzbudila velký zájem, žáci byli motivováni nejen cenami za nejlepší výkon, ale i tím, že se o zubní dutině dozvěděli v několika minutách nejpodstatnější věci.“

Na závěr shrnula své dojmy personalistka společnosti HYDRA a.s. Ing. Vendula Hlavatá: „Akce jsme se zúčastnili poprvé a já i mí kolegové, jsme byli mile překvapeni, že se mezi studenty našli i ti, kteří měli opravdu o techniku zájem. Představili jsme naši firmu, a hlavně náš produkt – kondenzátor. Žáci si mohli vyzkoušet zjednodušenou montáž kondenzátoru, prohlédnout si různé naše produkty od nejmenšího až po velký několikakilový kondenzátor. Dozvěděly se, kde naše produkty najdou, jak a z čeho se naše produkty vyrábějí. Cílem bylo žáky motivovat ke studiu technických oborů a věřím, že i tato akce k tomu částečně pomůže, protože kvalitních lidí je málo.“

Zdroj: www.spcr.cz