IMG 20170925 115543

Děti se seznámily nejen s technickými profesemi, ale jak říká Naďa Vojtíšková, regionální manažerka SP ČR: „Letos nám v nabídce přibyly i povolání, pro které je důležitá znalost matematiky, fyziky, i když to na první pohled to není patrné.“ Takovými je například odborný lektor IQlandie či akademický pracovník z Technické univerzity Liberec, ale i zdravotní sestra z Krajské nemocnice. Bez znalostí techniky se neobejde ani kriminalistický technik Policie ČR. 

Děti si mohly vyzkoušet i obory, kde uplatní své tvůrčí schopnosti. U Preciosy si žáci ozdobili pomocí tavné pistole a kamínků své oblečení, pohráli si s nanovlákny s pracovníky z textilní fakulty.

U společnosti Magna je zaujal proces  3D scanování pomocí mobilního ramene. Žáci si dále zkusili resuscitaci dospělého i miminka či se dozvěděli, kolik hliníku roztaví KSM Castings – 30 tun denně, což je za rok množství, které by naplnilo cca 3 liberecké bazény. Denso si pro ně připravilo soutěž s rozlišením správných názvů strojů, kde mohli vyhrát soukromou prohlídku závodu společně s rodiči. Fehrer Bohemia představil povolání technologa a jeho práci od výkresů přes prototyp až po zhotovení výrobku. Pracovnice Úřadu práce dětem radily s volbou povolání.

Zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.
-lhe-