Živou knihovnu povolání pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR, aby motivoval děti ke studiu převážně technických oborů či nedostatkových profesí ve spolupráci s městem Náchod a Královéhradeckým krajem V náchodském divadle si tak dvě stovky žáků mohly projít celkem sedm stanovišť, kde se potkali s pracovníky, kteří dané povolání skutečně vykonávají. Mohli se jich zeptat na cokoli, co je zajímá, ale také si část pracovní náplně sami vyzkoušet.

„Po krátkém představení firmy, jsem žákům vyprávěla, co to znamená, že se v Elton hodinářská a.s. vyrábějí hodinky značky PRIM od A do Z. Někteří byli překvapeni, když se dozvěděli, že prakticky vše vzniká u nás pod jednou střechou, a to od přenesení prvotní myšlenky na papír, poté do počítače, přes nákup a zpracování materiálu, po výrobu jednotlivých komponentů, ze kterých se pak celé hodinky montují. Pokud se k tomu všemu přidá tým šikovných obchodníků a marketérů výsledkem je to, že naše hodinky nosí i nově zvolený prezident a další známé osobnosti.“, říká Michaela Utratilová.

Následně si vzal slovo kolega hodinář, který žákům popsal, v čem spočívá jeho práce, co konkrétně by měl člověk na takové pozici umět a zvládat, jaké předměty ve škole by ho už teď měly zajímat a že by neměl zapomínat ani na angličtinu, protože většina odborné literatury z oboru se v češtině zatím nedá sehnat. Pro žáky mela ELTON hodinářská připravený kvíz, ve kterém měla největší úspěch otázka týkající se odhadu ceny nejdražších hodinek loňského roku. Po kvízu si každý mohl konečně na vlastní kůži vyzkoušet, co je to „hodinářská práce“. Někteří pracovali s lupou na oku a zkoušeli manipulovat s miniaturními součástkami hodinkového strojku, ostatní si z těchto součástek navlékali náramek, který si pak odnesli domů jako dárek.

ziva knihovna nachod 2023 1

O profesi “Servisní technik” prezentované společností Ammann z Nového Města nad Metují se mohli příchozí žáci dovědět hodně už před vchodem do budovy divadla, kde Servisní technici u svého plně vybaveného moderního servisního auta představovali, k čemu slouží jednotlivé nástroje.

Na stanovišti společnosti uvnitř budovy se pak žáci dověděli celou řadu zajímavých informací o vyráběných strojích a technických principech jejich fungování.

Dověděli se tak nejen o silničních a zeminových válcích, které slouží k hutnění povrchu, ale také o zařízeních nově vyráběných v Ammannu v Novém Městě nad Metují od loňského roku. O obalovnách a jejich klíčových částech sloužících na výrobu asfaltových směsí, které se pokládají na chodníky, cyklostezky, silnice a dálnice.

ziva knihovna nachod 2023 3
Společnost MZ Liberec, jež sídlí v Rudníku u Vrchlabí, představila žákům náplň práce montážního pracovníka a konstruktéra. Žáci se dozvěděli, jak se po nemocnicích rozvádí medicinální plyny od zdrojů v suterénu až po koncové prvky (stropní stativy, nástěnné rampy, zdrojové sloupy) umístěné na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče (JIP) či oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO).

Žáci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet systém tzv. rychlospojky, do které zapojovali nástavec, pomocí něhož se propojují hadičky dýchací masky či jiného přístroje s koncovým prvkem, do kterého jsou přiváděny medicinální plyny pod určitým tlakem.

Firma ATAS elektromotory Náchod a. s. prezentovala na letošní „Živé knihovně povolání“ – profese elektromechanik a nástrojař.

Po krátkém představení firmy a seznámení, co je vlastě elektromotor, si žáci mohli vyzkoušet svoji manuální zručnost. Mohli si tak zažít práci nástrojaře, viděli, jak s výrobou součástek pomáhá 3D tisk. Na HOBBY PILCE a HOBBY BRUSCE si mohli dle vlastní fantazie vyřezat drobné předměty. V další části si vyzkoušeli práci elektromechanika a smontovali si jednoduchý elektromotor.
ziva knihovna nachod 2023 2
“Všechny žáky jsme se snažili aktivně zapojit a vtáhnout do světa techniky, neboť jak zní naše motto „Pohyb je náš život“, říká Nora Holomková.

A co na akci říká Martin Klacián z ČEZu, který se pravidelně akce zúčastňuje mnoho let: „V rámci akcí Živá knihovna povolání se snažíme podpořit citát, který říká, že jednou vidět je lepší než stokrát slyšet. Osmáci v Náchodě navíc dostali možnost si některé činnosti kolegů z ČEZ Distribuce vyzkoušet a v hodinách praktické výuky by určitě nepropadli. My budeme rádi, když někteří z nich v budoucnu „propadnou“ energetice.“

Chybět nemohla ani Oblastní nemocnice Náchod a. s., opět společně se Střední zdravotnickou školou Náchod – Evangelickou akademií. Žáci základních škol si na čtyřech stanovištích v simulovaném prostředí nemocnice vyzkoušeli základy kardiopulmonální resuscitace dospělého i kojence. Studenti i jejich vyučující je seznámili s doporučenými postupy pro resuscitaci ERC GUIDELINES 2021. Diskutovali o úkonech prováděných při zástavě základních životních funkcí jako je dech nebo krevní oběh, vědomí, to vše s cílem odvrátit klinickou smrt. Druhé stanoviště vybízelo k vyzkoušení aplikace injekcí či odběru krve na příslušném modelu. Studentky poutavě žákům předaly teoretické znalosti, jak správně odebrat pacientovi krev, kdy zavést do žíly kanylu, či jak aplikovat jednotlivá léčiva.

Další stanoviště nabízelo model pacienta a přístroj EKG. Zde si žáci vyzkoušeli přiložení jednotlivých elektrod, které snímají činnost srdce, a dozvěděli se, kdy je důležité EKG pacientovi natočit. Čtvrté stanoviště bylo posledním velkým zážitkem. Manipulace s nemocničním lůžkem, které zapůjčila společnost PROMA REHA, s.r.o., Česká Skalice, přední český výrobce zdravotnických lůžek. Elektrické polohování zádového a nožního dílu ložné plochy lůžka se na chvíli pro žáky stalo poutavou atrakcí.

„Děkujeme všem za účast a přejeme všem žákům správný výběr. Možná se s některými z vás setkáme na půdě náchodské zdrávky a její nemocnice“, uzavírá Renata Dušková.

„Je práce u nás tvůrčí a zajímavá? To byl náš cíl při letošní prezentaci na akci Živá knihovna povolání, kde jsme žákům 8. a 9. tříd přiblížili práci konstruktéra převodovek ve Wikovu. Vychovat si novou generaci strojařů nelze přec noc. Proto přibližujeme krásu strojírenství zábavnou formou již žákům základních škol, například ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Děkujeme za jednu z dalších možností zviditelnění strojírenství a technických oborů obecně.“, řekla Lucie Kejzlarová Erlebachová.

Zdroj: www.spcr.cz