Jen velmi málo lékařů, mezi nimi například i šéf lékařských odborů Martin Engel, se nevrátí na své místo, protože už je obsazeno. Většina se tedy přesouvá do jiných nemocnic, někteří zamířili i do ciziny. Podle Hegera se tak nenaplní scénáře, které počítaly s ochromením funkčnosti nemocnic.

V celé ČR podalo výpověď na konci roku s platností od 1. března v průměru 20 procent ze zhruba osmnácti tisíc nemocničních lékařů. Většina lékařů ale nakonec po navýšení platů o 5000 až 8000 korun od března výpovědi stáhla. Slib ministra zdravotnictví navíc lékařům garantuje na příští rok nárůst příjmů o deset procent a do dvou let na 1,5 až trojnásobek průměrného platu v zemi. Podle Leoše Hegera odchází zhruba pět procent lidí z nemocnic do jiných sfér a to nejen v rámci českého zdravotnictví, ale i do ciziny.

-pda-