Srovnání nejčerstvějších dat Eurostatu zveřejnila organizace Gender Studies. V rámci projektu Férové platy, férové penze tak odhalila hrozivý důsledek dobře známé nerovnosti platů mezi pohlavími. Kvůli nižším platům berou ženy výrazně nižší důchod než muži. Průměrný důchod muže v roce 2013 činil 12 149, ženy 9551 korun. Průměrný plat v tomto období byl podle Českého statistického úřadu třicet tisíc u mužů a necelých 25 tisíc korun u žen. To se promítlo i do počtu českých mužů a žen ohrožených chudobou.

V roce 2013 to bylo 19,2 % žen a 14,3 % mužů ekonomicky aktivních, tedy do 65 let věku. Když však vstoupí do důchodového věku, počet mužů ohrožených chudobou klesá. Údaje se týkají jednočlenných domácností. Zatímco polovina ohrožených mužů, jakmile dosáhne důchodového věku, je penzí zachráněna, žen ohrožených chudobou uvízne v systému dvojnásobek. Rozdíly mezi platy a poté důchody mezi pohlavími se nezmenšují ani v době, kdy začala ekonomika růst. „Český důchodový systém nezohledňuje biografii mužů a žen. Ženy zabrzdí v kariérním i platovém růstu krátce řečeno péče. Na rodičovské dovolené, je-li řetězená, stráví i šest let. Na konci biografie se starají o starší členy rodiny, takže nastupují do předčasného důchodu třeba v padesáti letech,” upozornila Romana Volejníčková, autorka studie Genderová nerovnost v odměňování a důchodech, který je součástí projektu Férové platy, férové penze.„Takovéto počínání srazí důchod odhadem o 1200 korun. Na konci všech nerovností na trhu práce je, že chudoba v České republice má v důchodu ženskou tvář,” dodala. Přitom během finanční krize to vypadalo, že si ženy polepšily a rozdíly v odměnách se sníží.Ve všech sledovaných zemích projektu, na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku a Rakousku, se rozdíl v platech v posledních letech snižuje. V Česku je tomu naopak.

Na doporučeních jak pro vládu, tak pro seniory, jak se ochránit před budoucí chudobou, se pracuje. Přispět k tomu, aby mezi budoucími důchodci bylo méně chudých, by měly současné možnosti spoření a penzijního připojištění. Otázkou však zůstává, zda ženy s nejnižšími platy mají možnost si na spoření přispívat, zvláště matky samoživitelky s dětmi. Dobrou zprávou je slib odborů, které budou požadovat v kolektivních smlouvách evidovaný rozdíl platů nejen podle pozic, ale i podle pohlaví.

Zaujal vás projekt Férové platy?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-