Navrhovaná zdravotnická reforma, včetně novely zákona o veřejném zdravotním pojištění podle odborů poškozuje pacienty. Odborům vadí zejména to, že novela nedefinuje nárok pacienta na péči. Není podle nich vůbec jasné, zda zůstane zachován současný rozsah péče, nebo budou vznikat ceníky a nemocnice si budou konkurovat cenou. „Nikdo neví, kolik budou pacienti platit,“ kritizují reformu odbory. Podle představitelů hnutí se prý má nyní teprve začít diskutovat a to i s veřejností, o potřebných změnách. Reforma zdravotnictví je podle odborů žádoucí, ale její úspěšnost závisí na omezení a přísném postihu korupce, na transparentní lékové politice, na zvýšení úhrad státu za státní pojištěnce, na zrušení zastropování odvodů a na okamžitém řešení daňových souvislostí.

Současně s reformou se musí podle odborů řešit odměňování pracovníků ve zdravotnictví. Odbory odmítají záměr vlády zrušit platové tarify, naopak trvají na tom, aby stávající systém odměňování byl zachován a rozšířil se i do nemocnic řízených kraji, městy či obcemi. Tuto změnu by měl zakotvit zákoník práce. Odboráři požadují navýšení platů pro zaměstnance ve zdravotnictví od ledna 2012 přinejmenším o deset procent. Tripartita se vyjádří k připraveným reformám 21. dubna.

-red-