Ministerstvo zdravotnictví si od zrušení vstupních a povinných pracovnělékařských prohlídek slibuje hlavně uvolnění lékařů. Ti se pak mohou pečlivěji věnovat preventivním prohlídkách a odhalit včas některá závažná onemocnění. Pracovnělékařské prohlídky u profesí nerizikových budou prováděny v případě, že budou vyžadovány zaměstnancem nebo zaměstnavatelem

„Jedním z cílů naší vlády je snižovat zbytečného papírování. Tato vyhláška je součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku, který přesně v duchu tohoto cíle postupuje. Zrušení povinných periodických prohlídek povede nejen ke snížení byrokracie, ale také k úsporám stovek milionů korun ročně na straně zaměstnavatelů a významné časové úspoře lékařů i zaměstnanců, kteří si často šli tzv. pouze pro razítko, a to vše při zachování standardu ochrany zdraví zaměstnanců při práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Stejné stanovisko zastává také Hospodařská komora. „Musíme se zbavit přebujelé administrativy,“ doplnil viceprezident Tomáš Prouza.

Poskytování a provádění periodických pracovnělékařských prohlídek bude povinně prováděno pouze u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Firmy dlouhodobě upozorňují že u zaměstnanců v kancelářích jsou prohlídky spíše jen formalita.

„Tyto prohlídky firmy zbytečně zatěžují, protože v této kategorii způsobilost zaměstnance posuzuje lékař zpravidla automaticky a od stolu. Jejich zrušením by se jednoznačně snížila administrativní zátěž podniků. Zároveň nepředpokládáme, že by takový krok měl nějaké nepříznivé dopady na zdraví zaměstnanců,“ uvedla v červnu právnička Jitka Hlaváčková ze Svazu průmyslu s tím, že by se touto změnou také odlehčilo velmi přetíženým poskytovatelům pracovnělékařských služeb.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zamestnavatele-firmy-prohlidka-prace-lekari-vlastimil-valek-tomas-prouza-miroslav-palat.A221219_150956_ekonomika_ven