Pro většinu českých řidičů jsou navíc zvyšující se ceny benzínu velmi vážný problém, který u více než jedné poloviny z nich může přivodit vážné existenční problémy.

Data vyplývají z exkluzivního internetového průzkumu společnosti SANEP, který agentura uskutečnila ve dnech 1. až 5. března 2011 na vybrané skupině 5 175 respondentů. Z výsledků průzkumu vyplývá, že komplikace s podnikáním v důsledku zvyšujících se cen pohonných hmot má 42,4 procenta podnikatelů, kteří využívají motorová vozidla ke své podnikatelské činnosti.

Pro většinu motoristů je maximální přípustnou cenovou hranicí za pohonné hmoty třicet korun za 1 litr. Téměř desetina motoristů pak uvádí, že výši ceny pohonných hmot neřeší. Aktuální ceny pohonných hmot, které překračují hranici 33 korun za jeden lit již přiměly více jak desetinu řidičů odstavit svá vozidla a hledat jiný druh dopravy. Většinově rovněž panuje přesvědčení, že cena pohonných hmot může dosáhnout až 40 korun za litr.

Rostoucí cenu pohonných hmot považuje za vážný problém téměř 74 procent motoristů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. O odstavení svého osobního vozidla v důsledku rostoucích cen pohonných hmot přitom kvůli drahému benzinu uvažuje 29.4 procent řidičů. Auto podle průzkumu SANEP už však kvůli cenám pohonných hmot odstavilo 11.7 procenta řidičů a dalších 10 procent řidičů uvedlo, že své vozidlo „spíše“ odstavilo.

Podle SANEP je ovšem znepokojujícím zjištěním, že pro většinu řidičů motorových vozidel, konkrétně pro 51.7 procenta respondentů, může další růst cen benzinu vyústit až ve vážné existenční problémy. Zde se s největší pravděpodobností jedná o poměrně velkou skupinu řidičů, pro které je užívání motorových vozidel z nejrůznějších důvodů každodenní nutností, což se s rostoucí cenou pohonných hmot zásadně promítá do jejich celkových měsíčních nákladů.

-pda-