Další řešení však existuje. Nevzniklo v hlavách úředníků, ale přišli s ním samotní zaměstnavatelé. Situace na poli nízké nezaměstnanosti zapříčinila, že se společnost REVITAL SOLUTIONS z Děčína začala touto problematikou detailněji zabývat. Značnou výhodou pro tuto společnost je fakt, že se její jednatel a spolumajitel Jiří Tůma téměř 20 let v problematice exekucí pohybuje a zná tedy všechna úskalí, která tato problematika obnáší. O své zkušenosti se mimo jiné podělil i v knize s názvem Obchod s neštěstím, která vyšla v dubnu 2019.

Pro pochopení problematiky je nutné nastínit současný stav, který u zaměstnanců s exekucemi panuje. „Lidé v exekuci raději žijí z životního minima, které doplní o sociální dávky od státu, než aby uplatnili svou kvalifikaci a šli pracovat za vyšší mzdu. Přitom řada z nich je v ekonomicky aktivním věku, má na trhu práce co nabídnout a českým firmám takoví lidé chybí. Exekuce jsou nejčastěji vedeny proti produktivní části populace. Takoví lidé se pak velmi často uchylují do šedé ekonomiky, kde získávají peníze na živobytí. Takto vydělané finanční prostředky jim nezabaví exekutor, ale stát z nich nezíská sociální a zdravotní dávky, ani daně,“ komentuje problematiku řešení exekucí zakladatel a spolumajitel společnosti REVITAL SOLUTIONS Jiří Tůma.

„Máme vyvinutý systém s názvem PROTEXO, jak oddlužit především ekonomicky zajímavé lidi. Ve výsledku získají všechny zúčastněné strany. Tento nový způsob řešení problematiky zaměstnanců v exekuci přináší pro firmy po nasazení souboru opatření a právních úkonů zásadní zlepšení, a to v tom, že získají vysoce motivované zaměstnance. Lidem s exekucí přinese možnost nalézt kvalifikovanou dobře placenou práci a snížení jejich celkového dluhu. Stát pak získá ekonomicky zdravou a produktivní pracovní sílu,“ shrnuje Jiří Tůma.

O společnosti…

REVITAL SOLUTIONS s.r.o. poskytuje zákazníkům produkty, poradenství a služby v oblasti správy a řízení pohledávek, dluhů a exekucí. Produkt SOLVING nabízí zákazníkům analýzu stavu správy a řízení pohledávek a správu, upomínání a vymáhání peněz u klientů. Produkt PROTEXO nabízí zákazníkům ucelené školení, individuální poradenství a řešení v oblasti exekucí zaměstnanců. Výkonným ředitelem a spolumajitelem společnosti je Jiří Tůma, který se již téměř 20 let pohybuje v prostředí pohledávek a dluhů jako soudní vykonavatel nebo v exekutorské kanceláři.

Web: www.revitalsolutions.cz 

“Tento systém je na trhu již půl roku a zájem o něj je stále větší. Výjimečnost systému je i v tom, že zaměstnavatelům nabízí zcela nové možnosti v poskytování benefitů zaměstnancům a doslova z nevýhody zaměstnávat lidi s exekucemi dělá zcela regulérně výhodu. Další prokazatelnou výhodou, pro kterou by měl zaměstnavatel do tohoto projektu vstoupit je fakt, že pomůže i sám sobě, a to snížením administrativní zátěže spojené s exekucemi až o 70%,“ tvrdí Tůma.

Lze tedy konstatovat, že zde máme další možnost po boku státního řešení a osobní bankrot již není jedinou možnou alternativou pro dlužníky, jak ze své situace ven. Jak praxe nového systému ukazuje, je PROTEXO v mnoha ohledech levnější a rychlejší bez jakéhokoliv finančního zatěžování státu. Ačkoli to tvůrci projektu neplánovali, je paradoxem, že právě státu tento projekt nejvíce nahrává, ačkoli by byl z této strany jakkoli zvýhodněn. Po narovnání tohoto prostředí, to je právě stát, který nejvíce získává a ne vždy příslušnou měrou podnikatelům oplácí. Společnost REVITAL SOLUTIONS má ambici pomoci řešit problematiku exekucí celoplošně.

Na konci září uspořádala firma REVITAL SOLUTIONS v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR networkingovou akci, na které svůj produkt představila. Zájem o tuto službu mezi firmami roste. Rozrůstající se počet společností, které ho využívají, doplnil nedávno i Ústecký dopravní podnik. „Již není třeba se bát zaměstnanců, kteří mají exekuce. Tuto „nevýhodu“ mohou zaměstnavatelé proměnit ve výhodu. Toto řešení mimo jiné přináší zaměstnavatelům i originální škálu benefitů, které doposud neznali,“ uvádí pan Tůma.

Změny v právní úpravě exekucí

Na počátku letošního července schválila vláda přepracovaný návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. V této verzi jsou zapracovány i požadavky Svazu průmyslu a dopravy, konkrétně se jedná o náhradu nákladů zaměstnavatelů (50 Kč měsíčně za veškerá exekuční řízení vedená vůči konkrétnímu zaměstnanci). Došlo k přesnějšímu vymezení pojmu součinnosti, kterou lze po zaměstnavateli požadovat a k uzákonění elektronické komunikace zaměstnavatelů s exekutory. V návrhu bohužel zůstala problematická ustanovení týkající se teritoriality a zastavování exekucí. Návrh prošel prvním čtením.

Svaz průmyslu a dopravy ČR hledá další cesty, jak snížit administrativní a finanční zátěž zaměstnavatelů v oblasti exekucí zaměstnanců.

Autor: Jiří Tůma, Lucie Hennebergová