Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je potřeba posilovat spolupráci firem se školami a navrhli konkrétní aktivity jak tohoto cíle dosáhnout. Náměstek Šmíd přislíbil pomoc Ústeckého kraje při organizaci regionálních akcí firem a škol, na kterých se budou žákům zábavnou formou prezentovat poptávané profese a možnosti získání vzdělání pro tyto perspektivní pracovní příležitosti. „Ústecký kraj se bude snažit v rámci svých možností pomáhat formou zajištění dopravy žáků základních a středních škol při jejich návštěvách a exkurzích ve výrobních firmách, kde se budou seznamovat s konkrétními profesemi,“ uvedl náměstek Petr Šmíd.

 UK Splichalova

K motivaci žáků studovat technické obory by mělo pomoci také úsilí kraje a firem při budování zábavně-vzdělávacích míst v kraji, kde by se vhodnou formou prezentovala technika, věda a přírodověda.

Společným cílem do budoucnosti je potom vytvoření Nadace pro rozvoj technického vzdělávání, která by společně s evropskými dotacemi sloužila k dlouhodobému financování aktivit vedoucích k popularizaci studia technických oborů, které hospodářství kraje pro svůj růst nutně potřebuje.

Zúčastnění se shodli na nutnosti co nejširšího zapojení firem do vzdělávání s tím, že firmy si budou vědomy toho, že je třeba žáky a tedy své budoucí zaměstnance, motivovat nejen morálně ale i finančně. Aktivity budou realizované ve spolupráci s SPZ Triangle, jejichž zástupce se nemohl jednání zúčastnit, ale s výše uvedeným se ztotožňují.

Zdroj: Krajský úřad Ústeckého kraje